Obec organizuje veškeré dění v obci, nebo někdo pomáhá?

Některé akce organizují místní organizace a spolky anebo pomáhají při přípravě akcí, také se účastní různých soutěží pro dospělé i děti. Patří mezi ně Základní škola a Mateřská škola Karlovice, Komunitní škola, TJ Sokol Karlovice, Sportovní klub Karlovice, Air force Karlovice, Mateřské centrum Kominíček Karlovice, Myslivecké sdružení Slunečná, Actaea, sbor dobrovolných hasičů. U nás v Karlovicích to prostě žije.

Karlovice jsou úspěšné i co do získávání dotací?

Obec Karlovice se snaží získat finanční prostředky na realizaci svých projektů žádostmi o dotace. Ve většině případů je úspěšná.

Prozradíte konkrétní projekty?

Letos probíhají projekty zateplení a výměna zdroje vytápění v základní škole Karlovice, snížení energetické náročnosti mateřské školy Karlovice, kde by práce měly skončit v příštím roce. To podpořil Operační program životního prostředí.

Dalším projektem, tentokrát podpořeným Moravskoslezským krajem, je přeložka vodovodu střed obce a zokruhování vodovodu u hřbitova. Daří se nám získávat finance i na takzvané měkké projekty, z Nadace OKD, Moravskoslezského kraje, Nestlé pro vodu v krajině anebo Euroregionu Praděd.

Co bude s budovou Multifunkčního centra Slezan?

Připravujeme se na projekt Snížení energetické náročnosti objektu Slezan včetně výměny zdroje vytápění. Na rekonstrukci budovy byly získány již dvě dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z programu Pro budoucnost, Nadace Partnerství. Dalším připravovaným projektem je Přírodě blízká protipovodňová opatření Zadní Ves.