Můžete pane starosto připomenout, jaké firmy a podnikatelé v Branticích působí?
Novým významným zaměstnavatelem jsou pro nás Značky Morava, které si už do Brantic převedly své sídlo. To například znamená vyšší příjem z daní pro obecní rozpočet. Další významnou firmou v Branticích je firma Vemat, výrobce šňůr. Tyto firmy zaměstnávají také naše občany. Máme tu třeba stolaře, elektrikáře, automechaniky, malíře, natěrače a další šikovné řemeslníky z různých odvětví, což je výhoda, když v Branticích něco potřebujete postavit, opravit nebo vyrobit. Lidé se navzájem znají, takže firmy každou dokončenou zakázkou vlastně zanechají svou vizitku. Stačí se zeptat souseda, jak byl s jejich prací spokojený. Z místních zemědělců bych zmínil například Agrozat Zátor pana Ovčáčka, který tu má rozsáhlé pozemky i živočišnou výrobu.

VEMAT-CZ v Branticích vyrábí široký sortiment šňůr a gumiček. V době pandemie zde linka chrlila pruženky do respirátorů. Doplňkovým sortimentem jsou pomůcky pro včelaře.
Zakladatel textilky z Brantic: Češi zpřísnili pravidla sami a svedli to na EU

Brantice jsou sice obklopené nádhernou přírodou. Funguje zde turistika?
Snažíme se vytvářet podmínky, aby výletníků v Branticích přibývalo. Například díky iniciativě pana Mately a paní Říhové se podařilo obnovit turistickou stezku, která vede z Radimi od kaple Jana Nepomuckého přes les do Brantic. Předloni si to společně prošly rodiny s dětmi, a spojili výlet s návštěvou včelaře. Stezku udržujeme, a těší nás, že lidé mají zájem.

Jak se v Branticích projevilo právě končící období lockdownů?
Ve špatné době se lidi semkli, což vidím jako důležité pozitivum. Koronavirus je něco strašného, ale jestli ty uzavírky byly k něčemu dobré, tak tomu, že lidi konečně dostali důvod prochodit a lépe poznat obec, kde bydlí. Dříve jezdili na výlety třeba do hor, na dovolené v zahraničí, takže neměli důvod zkoumat jaké krásné uličky, polní cesty a lesní stezky mají kousek za barákem. Také se tu hodně staví a stěhují se sem lidé z okolí, kteří Brantice teprve objevují. Nestačím se divit, kolik tu dnes v přírodě potkávám rodičů s dětmi, na kolech, na koloběžkách nebo se psy. Jako by všichni najednou začali poznávat krásy Brantic a Radimi. Potkávají se sousedé z různých částí Brantic, kteří se dříve skoro neznali, protože jsme velmi dlouhá obec, přes pět kilometrů. Seznamují se, zdraví se, povídají si a výlety je baví.

Zmínil jste, že Brantice jsou dlouhá obec. Většina zástavby je roztažená kolem silnice, ale citelně zde chybí chodník. Uvažujete o řešení?
Započali jsme projekt na vybudování chodníků od středu obce směrem na horní konec až pod nádraží. Je to asi 2,5 kilometru. Jestli vše půjde dobře ,tak realizace bude příští rok.

Brantice jsou příjemné klidné místo k bydlení a také zde začíná přibývat výletníků.
Jak se žije v Branticích? Romantický zámek s parkem získávají věhlas

Můžete zrekapitulovat další významnější investice?
Jde o takové ty běžné věci, co potřebují v každé obci. Počítáme s rekonstrukcí obecního úřadu a s opravami cest. Kompletní rekonstrukci kulturního domu, zdravotního střediska, školy , školky a domu služeb máme za sebou. Opravili jsme vodovodní řad na dolním konci obce,prodlužujeme tento řád jak v Branticích tak Radimi. Spravujeme cesty po zimě, máme nové topení v kulturním domě i ve zdravotním středisku a tak dále. Jsou zde také další subjekty, se kterými spolupracujeme. Místní supina Českého červeného kříže Brantice, JT Sokol Brantice, Sokol Radim, SRPŠ při ZŠ a MŠ Brantice, Brantico-radimské klubíčko . Ve spolupráci s ostravsko - opavským biskupstvím začala rekonstrukce kostela Nanebevzetí Pany Marie, který je dominantou Brantic přímo ve středu obce. Navíc je to kulturní památka, takže často potřebuje o odborné a nákladné práce. Nyní se provádí rekonstrukce věže. V loňském roce se sesunula část hřbitovní zdi, která je již opravená.