Zdá se, že povodňový problém může tentokrát nastat spíš na Opavici, než na Opavě.

"Nechci strašit, prognózy jsou zatím relativně dobré. V noci by mohla hladina Opavice v Krnově mírně překročit první stupeň povodňové aktivity, Opava je na tom lépe. V případě potřeby nechám svolat povodňovou komisi. Zatím jsem optimistou," uvedl starosta s tím, že přesné prognózy průtoků v Krnově můžou občané sledovat zde:

Opavice: http://hydro.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq=307188

Opava: http://hydro.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq=307232

Doporučení Českého hydrometeorologického ústavu pro období na tento víkend uvádí: "Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu. Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů."