Můžete zrekapitulovat investice, které se podařilo realizovat v uplynulých letech?
Investovali jsme především do bytového fondu. V letech 2014 - 2019 jsme odkoupili, spravili a zateplili čtyři bytové domy. Celkem jde o 29 bytů. Hlavně díky investicím do bydlení se nám podařilo zvýšit počet obyvatel. S tím souvisí, že musíme řešit odkanalizování bytovek, stávajících i těch nově odkoupených. Museli jsme dělat čističku pro 150 občanů, která nám od loňska běží. Loni jsme také zbudovali v centru obce chodníky. Půlkilometrový chodník propojil mateřskou školu, autobusovou zastávku, bytové domy v centru, obchod i obecní úřad. Chodníky stály přes 4 miliony, čistička taky, a to se bavíme jen o loňském roce. Zrovna teď jsem byl přebírat školku po rekonstrukci. Už dřív tam proběhla protiradonová opatření, zahrada už je taky hotová. Je to stará německá vila, takže letos bylo potřeba dělat nové zárubně i schodiště, podlahy, vstupní halu, pokoje i kancelář ředitelky. To všechno se nám podařilo jen díky podpoře kraje, státu i Evropy.

Čistička, kterou zmiňujete, zřejmě neuspokojí všechny zájemce.
Máte pravdu, byla zbudována jen pro bytové domy. Proto také podporujeme domovní čističky. Dáváme domům, chatám i chalupám dar na pořízení projektu i na výstavbu čističky až 60.000,-Kč. Teprve se to rozbíhá, ale už jsme takto přispěli prvním dvěma žadatelům na projekt i stavbu a dalším dvěma žadatelům jsme přispěli na projekt.

Dívčí Hrad se rozkládá kolem silnice, takže chodník občané určitě ocenili.
Chodník, ten nám tady opravdu chyběl. Už jsem ale zaznamenal výčitky občanů, kteří bydlí v okrajových částech, že na ně s chodníkem zapomínáme. Tak jim vysvětluji, že když nejvíc lidí bydlí centru, tak logicky musíme s budováním chodníku začít právě tam. Zatím chodník končí u obecního úřadu, ale chceme ho natáhnout až k autobusové zastávce na Liptaň. Aktuálně zpracováváme studii proveditelnosti, se kterou budou občané v dané lokalitě na podzim seznámeni. Když si představím, že bych jako chodec měl jít po té silnici pod zámkem, tak jsem opravdu rád, že mám auto a nemusím. Současně taky jednáme s krajem, jestli by nepřispěl na točnu autobusu u mateřské školky, ať může linkový autobus zajíždět až přímo do obce. Děti a senioři z centra by tak nemuseli šlapat do kopce pod zámkem a bezpečně by se dostali na autobusovou zastávku ve vesnici po stávajícím chodníku.

S dotacemi je jistě spojená obrovská administrativa. Jak to zvládáte?
Většinu žádostí o dotaci zvládáme vlastními silami, s některými, především těmi evropskými, nám pomáhaly externí firmy. Zrovna jsme získali další dotace na rodinné domky u školky což představuje desetimilionovou investici. Tady už mám další pány na víceúčelové hřiště.

Počet obyvatel Dívčího Hradu se zvýšil. Máte představu, co sem přivedlo nové občany?
Kolem roku 2015 jsme měli 245 obyvatel, teď jich máme asi 310. Základem je nabídka bydlení různých kategorií. Máme 69 obecních bytů různé velikosti. Nové byty z třetiny využili ti, kteří se odněkud vrátili, například z Prahy. Třetina je úplně nových a poslední třetina jsou místní, kteří šli ze stísněných podmínek do většího. Obec chce v budoucnu pronajímat také nové domky. Ty mohou přilákat mladé, co si momentálně nemohou dovolit hypotéku. Musíme demografický vývoj v obci usměrňovat, pokud nechceme v příštích letech příliš doplácet na školku. Potěšilo mě, že se rozbíhá bytová výstavba i v soukromém sektoru. V Sádku se nyní staví devět sociálních bytů. Cílovou skupinou jsou senioři, mladé rodiny a samoživitelé.

Hned vedle v Sádku také obec realizuje zajímavý projekt. Můžete ho představit?
Získali jsme dotaci na výrobní halu, kterou postavíme na Sádku v areálu, kde kdysi byly statky. Zbylo z nich torzo, které se nám podařilo získat v exekuci. Vznikne tam montovaná výrobní hala, která bude nabízena zájemcům z řad podnikatelů. Podmínkou je nájemné na deset let dopředu a garantovat tři nová pracovní místa. Už jednáme se dvěma potenciálními zájemci. Jedná se o obory lehká strojírenská výroba a skladovací plochy.

Investice jsou v Dívčím Hradě vidět na každém kroku. Nejsou to až příliš odvážné vize pro malou obec s malým rozpočtem?
Před pár lety jsme jako obec byli v kraji na prvních místech, co se týká zadluženosti. Vzali jsme si úvěr 15 milionů na koupi a rekonstrukci domů, a teď splácíme přes 100 tisíc měsíčně. Pokud investice není spojená jen s půjčkou, ale také s využitím dotací a s plánem budoucích výnosů, jde o zdravé zadlužení. Díky půjčce se rozrostl a zhodnotil nemovitý majetek obce, přišli noví občané a ti zvětšili rozpočtové určení daní. Když v devadesátých letech došlo k osamostatnění Dívčího Hradu od Osoblahy, můj otec byl první starosta samostatné obce. Podařilo se nám s kolegy zastupiteli dotáhnout některé jeho nápady, na které tehdy ještě nebyla vhodná doba. Chtěl například už dávno koupit bytovky, ale tehdejší zastupitelé byli proti, že je to pro malou obec moc velké sousto. Také já jsem byl zpočátku s koupí zdrženlivý. Teď jsem rád, že jsme naše bytovky koupili, když vidím jaké, problémy přináší zprivatizované paneláky v jiných obcích. Nejlepší prevencí před vznikem vyloučených lokalit jsou obecní byty, kde můžeme ovlivnit skladbu obyvatel. Přišlo sem přes šedesát lidí, kteří mají zájem na dobrém soužití se starousedlíky.

Celkově jsme na tom dobře, proto jsme se nebáli ani dalšího zadlužení 3,5 milionů na rodinné domky. Chceme naplno využít dotace, dokud jsou. Když vezmu, jaký bude příjem obce z nájmů nových bytů a domů, nejsou ty splátky úvěru zas tak velké. Přilákáme další rodiny s vyhlídkou, že jim časem ty domky prodáme. Je to výhodné řešení pro ně i pro nás. Pokud si tady koupí nemovitost, už neodejdou. Narodí se tu děti, které se sem po škole budou vracet a tak dále. Chystáme také stavební parcely. Sotva jsme začali, už máme pět zájemců. Cena stavebního pozemku je motivační, ale podmínkou je dům zkolaudovat do pěti let. Vyvolávací cena je 90 korun za metr stavebního pozemku. Běžte se zeptat do realitky, kde jinde se dá pořídit stavební pozemek za 150 tisíc. Naší motivací není vydělávat, ale udržet a zlepšovat veřejné služby. Nové sousedy potkáváme ve školce, na kulturních akcích, v obchodě, v hospodě, na obecním úřadě i na sportu. Obchod se snáze uživí, školka je lépe vytížená.

V minulosti jsme měli Osoblažsko spojené s rekordy v nezaměstnanosti, s exekucemi, s vyloučenými lokalitami. Zdá se, že Dívčí Hrad se tomuto trendu vymyká.
Nezaměstnanost na Osoblažsku je stále nad průměrem, ale naštěstí v Dívčím Hradě máme strojírny Jan Bacho. Tam v poslední době neustále nabírají zaměstnance, takže existuje nabídka práce přímo v místě. Významnými zaměstnavateli jsou i podniky a firmy v okolních obcích, kde jsou zaměstnáni naši občané. Pokud máte vlastní auto, ani delší dojíždění za prací není problém, takže hodně obyvatel nalezlo pracovní uplatnění ve Městě Albrechticích nebo v Krnově.
Spolu s obcemi Osoblaha, Hlinka a Slezské Pavlovice jsme v roce 2015 založili neziskovou společnost Osoblažský cech, který realizuje na území zakladatelských obcí projekty podporující tréninková a dlouhodobá pracovní místa. Pracovní poradkyně působí dva dny v týdnu v každé obci, komunikují s účastníky projektu a propojují se s místními zaměstnavateli. Díky této přímé vazbě pak mohou nezaměstnaní najít práci snadněji.

Pořádáte nějaké akce, které mohou být zajímavé i pro návštěvníky?
V obci v normálním necovidovém roce pořádáme desítky kulturních a společenských akcí. Letos byl obrovský zájem o soutěž ve vaření guláše, do které se přihlásilo osm týmů. Spolu s tím se uskutečnil turnaj v minikopané, takže návštěvnost obou akcí byla vysoká. V září tu máme jednodenní FESTIVAL POD ZÁMKEM. Minifestival, protože na zorganizování klasického dvoudenní festivalu nebyly kvůli covidu myšlenky ani chuť. Hodně lidí k nám taky jezdí na vánoční jarmark s průvodem čertů.