V roce 1971 byla hranice úředně upravena. Když se obec začátkem devadesátých let osamostatnila a vracel se majetek, s hranicí katastrálního území mezi Bruntálem a Starým Městem se ale nehýbalo. V roce 1994 se na nápravě dohodli tehdejší zástupci vedení obou stran. Návrh nových hranic stvrdili i podpisy. „Všichni s tím souhlasili, nedotáhlo se to ale do konce, protože byly volby a změnilo se zastupitelstvo. Když jsem nastoupil do funkce, rozhodl jsem se, že dokončím práci předchozích zastupitelů obce,“ konstatoval starosta Starého Města Antonín Směšný.

Další snaha o dořešení přišla ze strany Starého Města před dvěma lety. Opětovná žádost o napravení někdejší křivdy ale zůstala nevyslyšená i přesto, že obec byla ochotna jednat o kompromisu a navrhovala i ústupky z trasy, kudy hranice povede. Katastr Starého Města by se zvětšil o necelých čtyřicet hektarů.

Na letošním předprázdninovém zasedání zastupitelů Bruntálu se o problému znovu hovořilo. Rada města zastupitelům nedoporučila návrh změny katastrálních hranic přijmout. „Odbor správy majetku a rozvoje města neshledal žádné právní důvody, které by město Bruntál zavazovaly k provedení navrhované změny katastrálních hranic, a tím měl uznat oprávněnost návrhů nárokovaných obcí Staré Město, jedná se pouze o akt dobré vůle,“ stálo v důvodové zprávě, na jejímž základě se vedení Bruntálu rozhodlo, že se nic měnit nebude.

„Rád bych upozornil jen na jedno, a to, že se sousedy bychom měli mít dobré vztahy,“ vyjádřil se k rozhodnutí svých kolegů zastupitel Ivan Hronec. Hranice katastru města Bruntálu tak dál povede Starým Městem.

„Budeme hledat další cesty, jak situaci vyřešit. Nejde nám o majetek, jen o posunutí hranice,“ dodal Směšný.

Zuzana Pršalová