Domníváme se, že i přes tyto nenávratné škody musí Město Krnov pokračovat v realizaci stavby muzea nejen proto, že historie města Krnova je výrazně spjatá s rozvojem textilního průmyslu, ale i proto, že díky tomu, že zde koncem 19. století bylo 17 textilních továren, došlo i k masivní výstavbě významných architektonických staveb, které dodnes Krnov krášlí.

Díky velké snaze bývalých představitelů města, získal Krnov na jeho realizaci druhou největší dotaci z evropských fondů. Pochopitelně přepracovaná projektová dokumentace počítá s výrazně vyšší částkou na stavební práce, jednak z důvodu prodlení i nárůstu stavebních prací po požáru.

Na dotaz opoziční zastupitelky ODS, jaká bude alternativní využití budov , které jsou v majetku města a nutně vyžadují opravu, nastínil pan starosta zastupitelům i tisku, že by zde mohlo vzniknout muzeum značně menších rozměrů, tudíž i menšího významu. Další dvě budovy by mohly projít částečnou rekonstrukcí a následně by se mohlo přemýšlet o dalším jejich využití.

O tom, kolik bude tato varianta občany Krnova stát, se můžeme pouze domnívat. To znamená, další finanční prostředky na studie, projekty a další diskuze o možném využití… Netřeba dodávat, že nevyužité budovy budou dále chátrat . Velkorysou dotaci jsme svým rozhodnutím odmítli a tím, že nezačneme s realizací projektu , připravujeme dalšímu vedení města nemalý problém.

Stavba menšího muzea prezentovaného koaličními poslanci, bohužel bez dotací, bude pravděpodobně v konečné fázi tou dražší variantou.

Z tohoto důvodu jsme chtěli pokračovat v realizaci výstavby textilního muzea, pouze bychom se v něm zaměřili i na další textilní výroby včetně historických faktů spojených s výrobou textilu.

Je nám líto, že jsme v zastupitelstvu odhlasovali další odsun kompletní projektové dokumentace do městského archivu, kde zaujme významné místo vedle kompletní dokumentace rekonstrukce a dostavby městských lázní, divadla a mnohých dalších. Jeden význam to však má- projektanti a architekti mohou dále pro Krnov rozvíjet svůj um v úhledných projektech, které však opět možná odnesou do archivu další zastupitelé a rozhodnou se pro jiné, lepší řešení.

V případě textilního muzea tento projekt již bohužel nenajde cestu zpátky, protože ústy pana starosty již Krnov nezíská na jeho realizaci dotaci. Velkoryse jsme ji vrátili a doufáme , že tyto nečerpané dotace přinesou užitek jinému městu, nebo jiné kulturní památce.

Libor Nowak a Eva Šindelářová, krnovští zastupitelé za ODS