Už na první schůzce se začalo rýsovat rozdělení do televizních štábů. „Samozřejmě se nejdřív tvoří spontánní skupinky protože například chtějí být v jednom týmu spolužáci nebo kamarádi, kteří se znají z místa bydliště. Také vznikají skupinky podle věku a podle zájmů. Nyní se začínáme bavit o tom, jaké televizní profese existují a komu je bližší vystupování před kamerou, kdo by se chtěl něčemu přiučit v oblasti technických profesí, kdo si troufne přijít s kreativními nápady a napsat scénář a kdo třeba ovládá práci s počítačem. Scházíme se pravidelně na radnici a už vymýšlíme první reportáže,“ prozradil Rostislav Balner z o oddělení hospodářského rozvoje a evropských projektů, který má nad rozjezdem Dětské televize patronát.

Postupně začnou v rámci dětské televize vznikat dokumenty o Krnově a jeho okolí, hudební pořady, záznamy z kulturních a sportovních akcí na území města, které se veřejnosti představí prostřednictvím webové stránky. P

rojekt Česko-polská dětská televize neboli Televize bez hranic připravilo město Krnov společně s Městským střediskem kultury v polských Hlubčicích. Internetová dětská televize bude vysílat příspěvky natočené dětmi na obou stranách hranice. „Vznikají filmové štáby v Krnově a v Hlubčicích, které mají k dispozici kamery, stativy, mikrofon i počítače se střihovým studiem. Projekt má umožnit mladé generaci vyjádřit svůj pohled na dění ve městě a dát jí prostor k realizaci nápadů. Výtvory dětské televize budou vysílány na společných česko–polských internetových stránkách. Děti reportáže zpracují i na DVD, která budou k dispozici například v knihovnách, školách nebo v infocentrech,“ informoval Rostislav Balner.

Náklady na projekt dětské televize jsou 11 tisíc eur, z toho dotace činí 9,4 tisíce eur.