Město Krnov se počátkem února pochlubilo první plochou pro legální graffiti. Jde o část zdi v Mlynářské ulici, kterou mohou zájemci pomalovat sprejem a podobnými technikami podle libosti.

Krnovští tvůrci streetartu poprvé v historii dostali možnost uměleckého vyžití, aniž by riskovali stíhání kvůli vandalismu. Přesto na tuto plochu nemalují. Krnovská zeď je i měsíc po dokončení stále čistá, až na pár chuligánských čmáranic a vulgárních vzkazů typu ACAB (All Cops Are Bastards - Všichni policajti jsou parchanti).

Jinak zde není ani stopa po práci pokročilých writerů neboli sprejerů s výtvarným nadáním a ambicemi. Není to náhoda, ale způsob, jak vyjádřit svou nespokojenost s polovičatým řešením.

Novou stěnu bojkotují

Krnovští writeři dlouho usilovali o místo k legálnímu malování, jaké má například Opava, Ostrava, Havířov nebo Bohumín. Přesto je nová zeď pro legální graffiti až na pár nezdařených hesel a symbolů panensky bílá.

Krnovských tvůrců graffiti není mnoho a většinou se znají. Nebyl pro ně problém se dohodnout na společném bojkotu nové stěny. Čistá stěna je protestem proti tomu, že město při přípravě legální plochy pro garffiti neakceptovalo některé požadavky a náměty budoucích uživatelů.

Výsledná podoba stěny je pro krnovské writery zklamání, takže se záměrně budou vyhýbat malování, dokud město nepřipraví další přislíbenou plochu za rohem.

Teprve až bude tento prostor pro legální graffiti kompletně dokončen a stanovena pravidla užívání jako v jiných městech, uspořádají krnovští writeři zahajovací graffiti jam. Do té doby považují zeď v Mlynářské ulici za nedokončený projekt.

Okna místo rovné plochy

Původně se tvůrci graffiti těšili na celou zeď. Byli zklamáni, když se dozvěděli, že jim město po konzultaci s památkáři nabídne jen přibližně polovinu. Navíc město nezajistilo podle jejich požadavků rovnou plochu, ale členitou zeď se čtyřmi výklenky po zazděných oknech.

„S požadavkem na prostor pro tvorbu legálního graffiti se na nás obrátili sami mladí tvůrci. Nejdřív jsme uvažovali o plechovém plotu zimního stadionu u bikeparku, ale ten jim svým tvarem nevyhovoval. Ze zdi v Mlynářské ulici také nebyli moc nadšení, protože jsou v ní přiznané okenní otvory, třebaže zazděné, ale nakonec jsme se dohodli.

Letos chceme pro stejné účely opravit i stěnu, momentálně bez omítky, která na tuto zeď kolmo navazuje," popsala postup města při realizaci místa pro legální graffiti vedoucí odboru správy majetku města Lenka Andršová.

Nerealizovaný návrh

Výklenky po oknech, takzvané špalety, jsou podle mluvčího krnovských writerů Dominika Novotného zbytečné a budou vadit zejména začátečníkům. Považují je za následek špatné komunikace.

„Po několikaměsíčním snažení a pravidelném docházení na úřad je výsledkem zeď svou členitostí nevhodná pro tvorbu graffiti. Podle mých informací by památkářům nevadilo, kdyby se ty výklenky po oknech neboli špalety vyplnily polystyrenem nebo sádrokartonem a překryly tenkou vrstvou omítky, protože zeď to nijak nepoškodí a výplně lze kdykoliv zase vyjmout.

Vznikla by tam ideální rovná plocha pro gaffiti, památkové hodnoty zdi by zůstaly zachovány a všichni by s výsledkem byli spokojeni," vysvětlil Dominik Novotný, proč on i jeho kolegové byly zklamáni výsledkem svého úsilí. Proto se rozhodli s prvním sprejováním vyčkávat, jak si město poradí s další přislíbenou zdí za rohem.

První kontakt s radnicí

Autoři streetartové tvorby nemají žádnou organizační strukturu ani registrované členy. Většině z nich vyhovuje anonymita.

Dominik Novotný, který šel na radnici jednat jménem svých kolegů, je výjimkou. Sám se učil malovat sprejem v opuštěných budovách, kde se vyskytují spíš bezdomovci a sběrači kovů než spořádaní občané. Chtěl, aby další generace writerů v Krnově měla důstojnější a bezpečnější podmínky.

A hlavně chtěl, aby existovala i jiná možnost tvorby graffiti, než jen cestou vandalství. Legální stěny také nabízí začátečníkům možnost tříbit si vkus a učit se od zkušenějších kolegů.

Začalo to hledáním

„Ohrada u bikeparku je sice v pěkné lokalitě, ale zvlněný povrch je pro malování sprejem nevhodný. Navrhovali jsme městu legalizovat malování na zdi v parku u první základní školy, kde se graffiti objevují už dlouho. Tam to úředníci odmítli, protože je to moc blízko u školy. Nevím, co je na tom špatného.

V jiných městech znám legální stěny na dohled od škol, ale krnovští úředníci to vidí jinak, takže bylo nutné hledat dál," shrnul začátky a první neúspěchy Dominik Novotný s tím, že inspiraci pro Krnov lze najít v přehledu legálních stěn ustaf.cz.

Když město navrhlo stěnu na Mlynářské ulici, writeři zvažovali její klady a zápory. „Nevýhodou je blízkost parkoviště. Až sprejová barva potřísní zaparkovaná auta, bude to potenciální zdroj konfliktů. Celkově je to ale dobrá lokalita. Podal jsem proto na město žádost o úpravu stěny, ve které jsem uvedl svůj mobil a mail pro konzultace a případnou výpomoc z naší strany.

Zpočátku nám byla přislíbena zeď kolem celého parkoviště, pak se ale ukázalo, že jsou tam omezení ze strany památkářů. Výsledkem je plocha ani ne poloviční, než jaká nám byla původně městem navrhnuta a přislíbena," popsal Dominik Novotný zlomový okamžik, kde se očekávání začalo měnit ve zklamání.

Co na stěně sprejerům vadí

Ve větších městech platí nepsané pravidlo, že writer má právo přemalovat cizí graffiti jen, když je lepší než původní autor. Proto třeba některé pražské legendy spoustu let odolávají přemalování. Na zmenšené krnovské ploše zřejmě nezbude prostor „archivovat" ani obzvlášť zdařilá díla.

„Každý se musí nejdřív naučit základy řemesla, aby se mohl zlepšovat. Členitá zeď je pro začátečníka jako kdyby mu učitelka ve výtvarce dala výkres s dírami. Městská stěna je tu pro všechny a já nemůžu ani nechci nikomu nařizovat, kde má malovat a kde ne.

To, že se na Mlynářské ulici nemaluje, je důkazem, že i ostatní writeři chápou situaci a jsou s námi solidární. Touto stávkou nebo bojkotem městské zdi sprejeři podporují požadavek, aby se město znovu zabývalo možností upravit zeď podle našich námětů," uzavřel Dominik Novotný.