Nejvíce poničeny jsou lesní cesty, které jsou stěžejní infrastrukturou při boji s kůrovcem a obnově lesa. Velká voda se prohnala budovou polesí v Bělé pod Pradědem - Domašově, která stojí poblíž řeky Bělé. Zaplavila přízemí budovy, poškodila zeď i zahradu s parkovištěm.

Situace u budovy polesí vypadala hrozivě. Voda sahala až k okenním parapetům a brala s sebou kus cesty, břeh řeky a málem i služební auta. Největší škody nicméně vznikly přímo v lese, především v lokalitě Malý Klín.

„Zde povodeň kompletně zničila asfaltovou cestu a velké množství štěrkových cest, které jsou velmi důležité pro lesní hospodaření. Následkem podemletí vodou utrpělo také několik mostů a poškozeny byly i lesní porosty," předběžně okomentoval škody po povodni jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Arnošt Buček. Tato firma v lesích v okolí Bělé pod Pradědem hospodaří.

Škody společnost zatím přesně vyčíslené nemá. Její pracovníci se podílejí na odklízení škod, zároveň musí zajistit běžný lesnický provoz.

Během průtrže se naštěstí nikdo nezranil, ačkoliv v době velkého přívalu vody byl jeden ze zaměstnanců přímo v budově polesí. Díky jeho rychlému zásahu, při kterém utěsnil vstupní dveře do budovy, se podařilo zabránit úplnému zaplavení přízemí.