Krnovské zastupitele zaskočila částka téměř milion korun, kterou si v roce 2011 účtoval útulek ve Slezských Pavlovicích za péči o 111 odchycených psů. Snaha zastupitelů finančně podpořit vybudování bližšího útulku v Hošťálkovech ale vyzněla chaoticky a kontraproduktivně.

„Útulek Slezské Pavlovice má sice nízké náklady na den, ale problém je v tom, že psi tam těch dní stráví hodně. Je možné, že pavlovičtí psi jsou těžko umístitelní, protože útulek leží na Osoblažsku, daleko od velkých měst. Z Krnova do Pavlovic je to 35 kilometrů, takže zájemci o adopci si raději zajedou vyhlédnout psa do útulku v Opavě, která je podstatně blíž. Pokud bude útulek blíž, ať už přímo v Krnově nebo v Hošťálkovech, pravděpodobně se tam budou psi rychleji otáčet,“ vysvětlil zastupitel Bedřich Marek přednosti útulku v Hošťálkovech.

Postoj krnovského zastupitelstva se ale nelíbí starostovi Hošťálkov Tomáši Gronkowiecovi, se kterým nikdo záměry s útulkem nekonzultoval. „Občanů Hošťálkov se nikdo neptal, zda ve své obci útulek chtějí. Krnov rozhodl o nás bez nás. Nechápu, na základě čeho jednají o penězích na útulek, když v Hošťálkovech žádný takový projekt není připravený,“ shrnul své výhrady starosta Gronkowiec s tím, že hned na nejbližším zasedání hošťálkovského zastupitelstva 7. února navrhne, aby obec vydala nesouhlasné stanovisko.

Vzhledem k tomu, jaká v Hošťálkovech panuje atmosféra, je oficiální odmítnutí útulku téměř jisté. Přestože krnovské zastupitelstvo nakonec 240 tisíc korun na podporu útulku v Hošťálkovech schválilo, v diskusi se objevily také kritické hlasy. Proti hlasoval například zastupitel Pavel Moravec, který je současně velitelem městské policie.

„Útulek v Hošťálkovech má budovat veterinářka, která až do roku 2009 provozovala útulek v Krnově-Kostelci. Městská policie s kosteleckým útulkem dlouho spolupracovala, takže jsem si mohl udělat vlastní názor na to, jak ho vede. Na základě špatných zkušeností bohužel musím hlasovat proti poskytnutí příspěvku na útulek v Hošťálkovech,“ postavil se proti dotaci Pavel Moravec.

„Já jsem zase zaznamenal negativní zkušenosti lidí, kteří chtěli v kosteleckém útulku adoptovat psa. Jednání s provozovatelkou bylo složité. Zájemci například vůbec nebyli vpuštěni do útulku, aby si sami mohli obejít kotce a vybrat si z více psů,“ dodal zastupitel Ladislav Sekanina.

Provozovatel útulku ve Slezských Pavlovicích Tomáš Schulz upozorňuje, že jeho zařízení patří k nejlevnějším v republice. Krnovu účtuje za jednoho psa jen 50 korun za den, a převoz do Pavlovic zajišťuje zadarmo. Pro srovnání například útulek v Opavě si účtuje 250 korun za psa na jeden den, olomoucký 180 Kč nebo ostravský 130 Kč.

„Není podstatné, kde útulek leží, ale zda umí nabízet psy prostřednictvím webových stránek a jak je vstřícný k zájemcům o adopci. Naším útulkem už prošlo na 436 psů, z toho bylo 300 úspěšných adopcí z celé republiky. Do adopce jde tři až šest krnovských psů měsíčně,“ popsal své zařízení Tomáš Schulz.