Návrh na usnesení předložený starostou Karlem Batíkem karlovičtí zastupitelé se rozhodli na svém zasedání 22. října neschválit. Mělo se jednat o zhruba 24 tisíc metrů čtverečních stavebních pozemků v katastrálním území Adamov. Na pozemky mají přitom Karlovice zákonný nárok z titulu schváleného územního plánu.

O vyhrocené situaci na radnici v Karlovicích čtěte v souvisejících článcích.

Podle návrhu Batíka bylo nutné se pozemků v Adamově vzdát proto, aby obec mohla pokračovat s přípravou stavby protipovodňové ochrany obce Karlovice v Zadní Vsi. Přípravu stavby totiž od června 2009 zdržoval vlastník zemědělské firmy Bellama, s. r. o., Jiří Čížek. Nesouhlasil se vstupem na pozemky k provedení geologického průzkumu. Stavbou dotčené pozemky má Čížek přitom pouze pronajaty od Pozemkového fondu ČR.

Zemědělec svůj souhlas se vstupem na pozemky v Zadní Vsi podmínil právě ustoupením obce Karlovice od bezúplatného převodu pozemků v Adamově, které jsou předmětem jeho zájmu.

Co všechno si může dovolit nájemník?

„Když jsem uviděl návrh na usnesení a přiložené materiály, nechtěl jsem věřit vlastním očím. Nájemník Čížek si osobuje právo jednat jménem vlastníka, vydírá obec, a my se proto máme vzdát pozemků, jak píše Batík, ve veřejném zájmu?!“ rozčiloval se karlovický zastupitel Petr Czasch.

Prohlásil, že letos, 19. října, osobně navštívil bruntálské pracoviště Pozemkového fondu ČR. Tam se ujistil, že Jiří Čížek nemá a nikdy neměl z titulu nájemní smlouvy žádné právo bránit obci vstoupit na pozemky. „Pozemkový fond již 12. června 2009 vydal souhlas se vstupem na pozemky a starosta Batík již 5. října odstoupení od bezúplatného převodu pozemků podepsal,“ zdůraznil Petr Czasch. O pár dní později se karlovické zastupitelstvo vyslovilo proti.

Pozemky v Adamově. Současný stav.

Podle zjištění Petra Czasche na Pozemkovém fondu měl projektant nebo obec s Jiřím Čížkem domluvit jen technické věci vstupu na pozemek, například termín provádění geologického průzkumu tak, aby nebyl narušen způsob využívání pozemků. „Celý problém byl tedy vymyšlen. Obec nemusela a nemusí brát na požadavky Čížka žádný ohled. Příprava stavby se zdržovala naprosto zbytečně a účelově. Dodatečně jsme mu měli jen posvětit jím 5. října protizákonně podepsané odstoupení od převodu adamovských pozemků,“ prohlásil Czasch.

Podle Batíka se ale vše předem projednalo na pracovním jednání rady a zastupitelstva obce 18. června tohoto roku. (Viz Změny přišly v červnu.) Podle dohody se měla obec pro Čížka vzdát pozemků na Adamově a on jí ve stejné výměře poskytne pozemky v Karlovicích v Zadní Vsi. To ale napadl zastupitel Petr Czasch. Podle něj dohoda byla uzavřena ještě před tím, než obec pozemky vůbec dostala, a nebyla nijak vymahatelná. „Abychom mohli nějaké pozemky směnit, tak je prvně musíme vlastnit. Má pan Čížek právo na tyto pozemky? Ne, šly by do veřejného prodeje,“ upozornil Czasch.

Změny přišly v červnu

Jednání o projektu výstavby v Zadní Vsi a o jejich získání na úkor Adamova proběhlo na pracovním jednání rady a zastupitelstva obce 18. června tohoto roku. Pozvánka z 15. června přišla všem zastupitelům, byl přítomen i nájemce Jiří Čížek. Petr Czasch se z jednání omluvil. Zápis z toho jednání byl zaslán všem zastupitelům 22. června. Hovoří se v něm o dohodě se směnou pozemků v Adamově za Zadní Ves, a to regulérně metr za metr.

„Na to Petr Czasch nereagoval, přitom problematiku vytáhl na zastupitelstvu až v říjnu, kdy mu to hrálo takzvaně do noty. Byl jsem napaden, jak to, že se vzdávám pozemků v Adamově,“ řekl Karel Batík a pokračoval: „Přitom jsem byl pověřen obecní radou, abych podepsal na Pozemkovém fondu, že se bezúplatný převod části pozemku uskuteční.“ Na fondu dohodu o bezúplatném převodu starosta na popud rady podepsal 10. října.

„Neoprávněně jsme určitě nejednali. Šlo pouze o dohodu o narovnání vlastnických vztahů a dohodu s nájemcem,“ zopakoval starosta Batík. Rozhodnutí rady a skupiny zastupitelů o směně nevzali opoziční zastupitelé v čele s Petrem Czaschem na vědomí a postavili se proti němu.

Karlovičtí zastupitelé se rozhodli už na svém zasedání 22. října neschválit návrh na usnesení předložený starostou Karlem Batíkem, kterým by obec odstoupila od bezúplatného převodu pozemků od Pozemkového fondu ČR. Mělo se jednat o zhruba 24 tisíc metrů čtverečních stavebních pozemků v katastrálním území Adamov.