Vytrvalé deště nedávno rozvodnily řeky Opavu i Opavici. Ovlivnila by tuto říjnovou povodeň přehrada v Nových Heřminovech, kdyby už fungovala? Na toto téma se rozhořel spor mezi Povodím Odry na jedné straně, a ekology a obcí Nové Heřminovy na straně druhé.

„Nádrž je do Q100 průtočná,“ stojí v oznámení záměru nádrže Nové Heřminovy, který zpracovala firma Amec.  V praxi to znamená, že přehrada bude průtoky v řece Opavě do 100 kubíků za sekundu volně propouštět. Svůj zásobní prostor začne přehrada plnit zadrženou vodou až při extrémních povodních, jaké na Krnovsku udeří jen několikrát za století. Během říjnové povodně protékalo řekou Opavou kolem 40 kubíků za sekundu.

Mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková pak uvedla v České televizi v souvislosti s plánovanou přehradou Nové Heřminovy, že v průběhu této povodňové epizody spadlo nejvíce srážek na jesenické straně povodí Odry. Na řece Opavě v Heřmanovicích to bylo 165 milimetrů na metr čtvereční za týden. „V případě, že by již nyní bylo funkční protipovodňové opatření na horním toku řeky Opavy, intenzita průtoků by byla mnohem nižší,“ uvedla mluvčí Povodí Odry pro Českou televizi a vyvolala tím rozhořčené reakce ekologického Hnutí Duha Jeseníky i starosty Nových Heřminov Ludvíka Drobného.

Starosta: Je to lež

„Odmítáme lživá tvrzení Povodí Odry, že plánovaná přehrada by příznivě ovlivnila průběh letošní říjnové povodně. Podle projektu má přehrada ovlivňovat průtok v řece Opavě až od násobně vyšších hodnot, než jaké byly nedávno naměřeny, aby nedošlo k jejímu naplnění ještě před kulminací případné povodně. Povodí Odry tak zcela záměrně zneužívá neznalosti široké laické veřejnosti a snaží se tak veřejné mínění ovlivňovat,“ reagoval na informace v České televizi starosta obce Ludvík Drobný.

close V Nových Heřminovech pokračuje demolice vykoupených domů. Jedná se o další etapu příprav na stavbu přehrady. info Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň zoom_in

Opava nebo Opavice?

Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky navíc upozornil, že řeka Opava Heřmanovicemi vůbec neprotéká. Rekordní srážky, které Povodí Odry naměřilo v Heřmanovicích, ve skutečnosti odvedla řeka Opavice mimo Nové Heřminovy. Heřminovská přehrada průtoky v Opavici nemůže snížit.

Mohly by je ovlivnit odsazené protipovodňové hráze v Zátoru, Branticích i Krnově, ale jejich realizace se neustále odkládá. „Povodí Odry nic nebrání začít ihned stavět plánované hráze v těchto obcích,“ upozornil Dokoupil s tím, že Povodí Odry protipovodňová opatření v obcích slibuje a připravuje už 23 let.

Povodí Odry zpoždění vysvětluje tím, že zveřejněný harmonogram výstavby byl pouze předpoklad, který je postupně upřesňován podle postupu správních řízení, projekčních prací a majetkoprávních vypořádání u jednotlivých stavebních celků.

Heřmanovice v povodí Opavice

Šárka Vlčková potvrdila informace Duhy, že zmíněná srážkoměrná stanice Heřmanovice opravdu leží v povodí Opavice. „Nicméně je charakteristická jak pro vlastní horní Opavici, tak pro horní partie Zlatého potoka, Osoblahy a Černé Opavy. Vysoké srážky byly zaznamenány v celém povodí řeky Opavy,“ uvedla Vlčková informace na pravou míru a zopakovala, že pokud by již nyní byla funkční protipovodňová opatření na horním toku řeky Opavy, intenzita průtoků by byla mnohem nižší.

close V Nových Heřminovech pokračuje demolice vykoupených domů. Jedná se o další etapu příprav na stavbu přehrady. info Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň zoom_in

Jeden řád, ale dvojí řízení

Šárka Vlčková vysvětlila, že přehrada Nové Heřminovy stejně jako každá údolní nádrž bude řízena podle manipulačního řádu, který má dvojí řízení. „Základní povodňové řízení je pro extrémní stavy, respektive velké vody, jako jsou stoleté průtoky a vyšší. Nádrž bude garantovat tlumení stoleté vody z 206 m3/s na 100 m3/s. Operativní povodňové řízení se bude v budoucnu odvíjet od prováděné prognózy průtoků Vodohospodářským dispečinkem do profilu přehradní hráze včetně objemu povodňové vlny. Z výše uvedeného predikce průtoků pro doposud neexistující nádrž není možná,“ vysvětlila Vlčková, proč dnes nelze spolehlivě odhadnout funkce heřminovské přehrady.

„Nicméně odborným odhadem lze předpokládat, že v případě této povodně by se realizoval odtok na úrovni minimálního zůstatkového průtoku až kapacity turbín v přehradní hrázi a Krnovem by protékalo zhruba poloviční množství,“ vysvětlila Vlčková s jakými předpoklady pracovalo Povodí Odry při komentování říjnové povodně