Veselá a přátelská atmosféra panovala na setkání české Místní akční skupiny (MAS) Hrubý Jeseník a polského spolku Nyské knížectví jezer a hor společně s dalšími více jak čtyřiceti příhraničními spolky. Velikou zásluhu na možné budoucí spolupráci má Spolek Přátelé Vrbenska, na setkání se vydali tři jeho představitelé, Karel Michalus, František Orth a František Langr v pátek 19. února do polské obce Podlesie.

„Pokud si dobře pamatujeme, tak z polské strany se setkání zúčastnilo třiadvacet spolků, z naší strany kolem dvaceti. Spolky se prezentovaly buď projekcí prezentace na plátno, nebo různými materiály," vyprávěli Karel Michalus a František Orth.

Prezentace spolků

„Na setkání nejprve vystoupil polský spolek Nyské knížectví jezer a hor, tedy obdoba naší MAS Hrubý Jeseník," popisovali akci Přátelé Vrbenska.

„Z polské strany je zájem o spolupráci dominantnější, přesto české spolky udělaly dobrý dojem, zejména Mikroregion Slezská Harta, který si rozuměl právě s Nyským knížectvím," chválili spolky Karel Michalus a František Orth.

Českou stranu reprezentovalo celé vedení MAS Hrubý Jeseník, setkání se zúčastnili všichni její členové. 
Z Vrbna na setkání zavítali krom Přátel také zdejší myslivci a zástupce kostelního spolku. Setkání trvalo zhruba pět hodin a prezentace spolků probíhala různě. Spolek Sami sobie z polské obce Wilamovice Nyskie předvedl kulinářské umění a pro všechny přítomné uvařil k obědu historické jídlo golombki (speciální závitky).

Hlavním cílem tohoto setkání bylo, aby se mohly polské a české spolky s podobnými zájmy kontaktovat a domlouvat se na společných akcích.

„Na setkání hledaly spolky partnery sobě blízké. Polští zástupci rybářů nás poprosili, abychom zkontaktovali naše vrbenské rybáře, kteří nakonec nemohli přijet. Stejně tak se domluvili myslivci z Vrbna," vysvětloval Karel Michalus.

Velký zájem o Přátele Vrbenska

O Spolek Přátelé Vrbenska byl veliký zájem, ostatní organizace zaujala jejich prezentace složená z fotek, dárkových předmětů a dalších výrobků, které na svých akcích rozdávají.

„Mnoho spolků si nás značilo, máme trochu strach, ať nejsme na roztrhání," vtipkovali František Orth a Karel Michalus, členové Spolku Přátelé Vrbenska. Pokud jim polský partner nabídne účast na akci a oni budou vědět o vhodnějším spolku v okolí, předají tuto informaci dál.

Partnerství je důležité

„Ze setkání máme dobrý pocit, takhle by měla vypadat spolupráce," komentovali nadšeně Karel Michalus a František Orth. „Všichni si uvědomujeme, že žijeme v pohraničí a cestovní ruch díky otevřeným hranicím je v rámci partnerství důležitý," dodávali.

Spolek uzavřel partnerství s již zmiňovanou obcí Wilamovice Nyskie v roce 2009 a od té doby se jejich spolupráce rozvinula až do osobních vazeb, navštěvují se navzájem s celými rodinami a dokonce už si tykají. „Poláci jsou velmi přátelští a mají o partnerství zájem. Tato spojení mohou významně prospět spolkům i jejich příznivcům a návštěvníkům akcí, které díky spolupráci dosáhnou větších kvalit," shrnuli důležitost partnerství členové Přátel Vrbenska.

Miriam Opletalová