Je potěšitelné, když se v dnešní uspěchané době umí lidé sejít, a navíc dokážou vymyslet téměř na každý měsíc jinou společenskou akci pro veřejnost. A pokud to ti lidé dělají ve svém volnu a bez nároku na jakoukoliv odměnu, je to ještě potěšitelnější. To je případ Spolku Přátelé Vrbenska, který letos slaví první velké jubileum. Deset let činnosti už si zaslouží malé ohlédnutí.

Členové spolku v tom nejsou sami

Spolek Přátelé Vrbenska má spoustu příznivců, kteří přiloží ochotně ruku k dílu. Ať už jde o místní odnož svazu postižených, sportovce, myslivce, střelce, hasiče a jiné organizace nebo třeba o polské přátele. Kdo může, pomáhá organizovat Dlouhou noc v Ludvíkově nebo Lesní slavnost Lapků z Drakova, případně další zajímavé akce spolku.

„Počítáme s tím, že přizveme další organizace. S klubem turistů třeba chceme organizovat 30. dubna první akci roku, kterou je Slet čarodějnic na Zámečku Grohmann," prozradil předseda vrbenského spolku a jeho zakladatel Karel Michalus. Členové spolku jsou naučeni pracovat samostatně vždy v té oblasti, která je jim nejbližší, aby je spolková činnost motivovala a bavila.

Významné výročí chce oslavit Spolek Přátelé Vrbenska také výstavou fotografií z činnosti v letech 2003 až 2013. Měla by se konat v květnu nebo červnu. „Výstava by mohla být mobilní, bude na stojanech," slíbil Michalus. Spolek se postará rovněž o zábavu dětí a mládeže, proto chce na Den dětí 1. června v areálu Zámečku Grohmann pořádat novou akci s názvem Tajemství zámecké zahrady. „Podobně jako při červencové akci Lesní slavnost Lapků z Drakova bychom děti rádi nadchli řadou atrakcí, počítáme také s razítkovou soutěží," sdělil Michalus.

Splní se vize sídla na zámečku?

Spolek Přátelé Vrbenska by si rád zřídil se souhlasem majitele sídlo v prostorách Zámečku Grohmann. „Majiteli firmy Czasch Josefu Strapáčovi se zalíbila vize o zprovoznění celého zámečku s možnost zřízení muzea, lépe řečeno síně, kam bychom umístili historické materiály našeho archivu," řekl předseda. Zbudování muzea by mohl například přispět některý z dotačních titulů.

Že by měl vloni po dlouhých letech opět otevřený zámeček ještě více žít uznal i sám majitel. „Josef Strapáč se živě zajímal jaké akce a plány na zámeček směrujeme," dodal předseda s tím, že on i ostatní členové Spolku by rádi prostor pro svoji činnost ve výročním roce získali.