Jednotlivými zastaveními křížové cesty provedl poutníky v sobotu 26. července Jiří Bujnoch z Andělské Hory. „Jedná se o tradiční pouť, která zažila renesanci po roce 1989. Křížová cesta připomíná utrpení Ježíše Krista, od soudu až po příchod k popravišti, jeho ukřižování. Křížová cesta je přípravou na následnou bohoslužbu," vysvětli Jiří Bujnoch, kterého doprovodila na Annaberg celá rodina.

Mše zajímá mladé

Vrcholem pouti byla mše svatá, kterou vedl farář Marek Žukowski. Mše svatá rozhodně není jen záležitostí dříve narozených.

„Kamarádka je na pouti letos poprvé, já jsem zde každý rok. Svátek svaté Anny je důvodem k rozjímání, k takovému zastavení. Je to i důvod vyrazit ven na čerstvý vzduch, do přírody," řekla Kateřina Sekaninová ze Světlé Hory po boku s Terezou Michalovou z Bruntálu. Napřesrok se chystají studentky přijít zase.

Přišla i rodina Petrekova z Bruntálu. „Už projít se přírodou Jeseníků ke kostelu je zážitkem, stejně jako celá pouť," uvedla maminka Veronika.

Letos se mše svatá konala výjimečně před kostelem svaté Anny, který právě prochází generální rekonstrukcí. „Zas má pouť jiný nádech, když se koná venku před kostelem. Opravy svaté Anny by měly skončit do konce roku, takže příště mše proběhne pod střechou," sdělil andělskohorský starosta Miroslav Novotný.

Mši svatou vedl farář Marek Žukowski, který pečuje o věřící z farností v Andělské Hoře, Dolní Moravici, Rudné pod Pradědem a Václavově u Bruntálu. „Vzpomínáme a modlíme se za ty, kteří vychovávají děti, v prvé řadě samozřejmě za rodiče," prohlásil duchovní správce. Pomodlil se i za ty, kteří mají děti svěřeny do péče.

„Vychovávajících je mnoho, i na ty je nutné pamatovat. Smyslem evangelia je rovněž zasévání toho dobrého zrna, mezi nímž ovšem roste i plevel, symbol něčeho nedobrého. Proto je nutné vlastním příkladem ukazovat, jak se toho zlého zbavovat, ať už jsem rodič nebo vychovatel," dodal farář.