V budově fungovala ještě do minulého roku restaurace, bar a bowling, konaly se tam plesy, veletrhy a další akce s velkou návštěvností.

Bohužel původnímu provozovateli se nepodařilo udržet náročné provozy v chodu a byl nucen Společenský dům opustit.

Snad se blýská na lepší časy. Rada města schválila znění a uzavření příkazní smlouvy na zajištění provozu s novou provozovatelkou, a to na základě výběrového řízení. Kdy se tedy lidé mohou těšit na zábavu a posezení ve Společenském domě? Ještě během letních prázdnin, nejpozději na podzim.