Není tedy divu, že láká nejen turisty, ale je ideální ke cvičení pro nejrůznější účely. Na Slezské Hartě se konají závody dračích lodí, jachtařské závody, každý rok se zde koná velká soutěž hasičů, policistů a záchranářů. A minulý týden zde měla cvičení i česká armáda.

Od pondělí 15. do pátku 19. srpna probíhal v oblasti vodní nádrže Slezská Harta a jejím okolí plánovaný výcvik příslušníků 601. skupiny speciální sil v součinnosti s leteckou jednotkou SOATU z 22. základny vrtulníkového letectva. „Operace vedené z vodní hladiny a v říčním prostředí patří k úkolům, na které musí být příslušníci našich speciálních sil připraveni," uvedl náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Josef Bečvář.

V těchto situacích je nezbytná úzká součinnost speciálních jednotek s letectvem zajišťujícím vysazení do operačního prostoru. Vojáci nacvičovali připravenost potápěčů, bojových plavců i týmů speciálních sil, které dosáhnou břehů na rychlých člunech.

„Během výcviku jsme se zaměřili na slaňování z vrtulníků Mi-171š do člunů, seskoky z přízemního letu do vody, práci se záchrannými prostředky, praktickou činnost potápěčů a bojových plavců i průzkumné aktivity operačních týmů," upřesnil náplň cvičení ředitel Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany plukovník Karel Řehka.