Soutěž je určena pro dívky ve věku od třinácti do patnácti let. Ty musí být nejen sympatické. „Ve třech předepsaných disciplínách prezentují soutěžící své oblíbené místo, které má turistům co nabídnout i svůj osobní šarm. Časově omezené prezentace se zaměřují na historii, kulturní památky, tradice, přírodní zajímavosti i současné atraktivity vybrané oblasti. Naší snahou je podpořit tvůrčí schopnosti mladých lidí, posílit jejich sebevědomí, vyvolat zájem o dění kolem nás a propagovat cestovní ruch, jako jedno z klíčových odvětví ekonomiky,“ řekla Ellen Maláčová, oblíbená učitelka SOŠ DCR Krnov a hlavní organizátorka akce.

Výkony soutěžících bude stejně jako v minulém roce hodnotit odborná porota složená ze zástupců SOŠ DCR Krnov, města Krnova, cestovních kanceláří, podnikatelů v cestovním ruchu a zástupců médií. Vítězka soutěže bude stejně jako loni korunována jako královna svého regionu. Všechny úspěšné soutěžící si odnesou hodnotné dárky.

Loni nastalo pro organizátory překvapení, když se do soutěže přihlásilo hned několik dívek, ale jen jedna zástupkyně města Krnova. „Loni nás to, že se do soutěže přihlásila jen jedna dívka z Krnova, zaskočilo. Snad to bylo tím, že soutěž byla nová. Věříme, že letos bude mít i Krnov dostatek svých kandidátek na titul královny regionu. Soutěž pořádaná v adventní době bude přístupná také veřejnosti,“ dodal Zdeněk Klein, ředitel SOŠ DCR Krnov.