„Výrobci potravin mohou přihlašovat své produkty v kategoriích mléko a mléčné výrobky, pekařské a cukrářské výrobky, masné výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína), ovoce a zelenina a ostatní výrobky,“ informoval Jan Filgas, vedoucí oddělení ochrany přírody a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

„Do soutěže se mohou přihlásit výrobci místních potravin, kteří patří do skupiny malých nebo středních podniků a jejich výrobek je zcela vyroben na území Moravskoslezského kraje, je z tradičních surovin, přičemž podíl tuzemských surovin musí tvořit minimálně sedmdesát procent,“ doplnil František Mariánek, předseda představenstva Regionální agrární komory Ostravsko.

Značka Regionální potravina nahradila soutěž o Nejlepší potravinářský výrobek Moravskoslezského kraje z minulých let. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 19. listopadu 2010 v rámci Gastro festivalu Ostrava.