Návštěvníky Rudoltic čeká zajímavý zážitek, protože májka se tu staví tradičním způsobem. Motorová pila je jediným povoleným strojem, jinak je vše ostatní kolem májky čistě ruční práce.

Ke vztyčení dlouhé a těžké klády je kromě svalů a píle potřebná hlavně znalost dávné techniky vztyčování a sehranost týmu. Pro všechny, kteří ještě stavění májky neviděli, je to nezapomenutelný zážitek.

Zatímco rudoltičtí muži zápolí s těžkou a dlouhou májkou, všude kolem se motají neposedné rozcuchané čarodějnice. Hosty ze sousedních obcí, kteří do Rudoltic přijeli za touto podívanou, vítají místní obyvatelé panáky na posilněnou. Do toho prozíraví pořadatelé upozorňují řidiče, aby pro všechny případy raději neparkovali v místech, kam by mohla při nějakém nedopatření dopadnout májka.

Májku stavíme stejně jako kdysi

„Nás by asi nenapadlo stavět májku nějakou mechanickou rukou nebo podobnou technikou. Naši chlapi jsou hrdí, že si v Rudolticích všechno kolem májky dělá ručně jako kdysi dávno a že jsou sehraný tým, ve kterém každý ví, co má dělat. Když ještě fungovaly statky, používal se ke kopání jámy nějaký stroj se lžící, ale v posledních letech se dokonce i ta díra kope ručně,“ popsala rudoltické tradice starostka Martina Jalamasová.

Kopání jámy ale není zase až tak namáhavé, jak by se zdálo. Používá se stále tatáž jáma na rudoltickém náměstí. V zimě slouží pro zapuštění vánočního stromečku a v květnu v ní stojí zase májka. Když se májka nebo vánoční stromek odřízne, v jámě zůstane spodní část kmene obložená velkými kameny, které se při příštím kopání snadněji uvolňují a vytahují, než kdyby se v metrové hloubce musela rozkopávat ztvrdlá zem.