„Podle našeho průzkumu má 93 procent žáků středních odborných škol a učilišť zájem o cvičební testy k maturitě,“ uvedl Ondřej Šteffl, ředitel vzdělávací společnosti SCIO, která včera začala prodávat tištěné sady, on-line testy, ale také přípravku na psané eseje z češtiny a cizích jazyků. Každý produkt vyjde maximálně na 200 korun.

Rodičovské obavy jsou zkrátka mocnější než víra v kvalitu učitelů. Jakmile se začnou sestavovat žebříčky škol podle výsledků u maturity, tlak na ředitele zesílí a každá škola se bude chtít pochlubit co nejvyšším procentem úspěšnosti. Jazyková škola ELVIS tak nabízí 40 lekcí z matematiky za 2850 korun, TUTOR za 3200, společnost Kreativ z Českých Budějovic inkasuje za celoroční přípravný kurz 4800 korun.

Podle Šteffla stát zajistil soukromému sektoru pohádkový byznys. Vydá-li každý středoškolák za speciální přípravu na maturitu tisíc korun, přijdou si vzdělávací střediska až na 100 milionů ročně. To však může platit jen do chvíle, než studenti zjistí, že ani státní maturita jim nezajistí lepší podmínky na trhu práce a už vůbec ne přijetí na vysokou školu.

Masově si tak budou volit nižší úroveň, na níž bez problémů dosáhnou všichni gymnazisté a naprostá většina žáků odborných škol. Část učebních oborů s maturitou skončí a vrátí se k tradičnímu tříletému modelu s výučním listem.

Dánská cesta

SCIO, které kritizuje pojetí státní maturity i její nesmyslnou předraženost, zároveň přichází s paralelním modelem, který chce spustit v září příštího roku. Inspiruje se dánským přístupem, kdy má maturant u závěrečné zkoušky k dispozici všechny zdroje včetně internetu a jeho úkolem je vypracovat komplexní řešení, například jak dostat firmu z červených čísel do černých. „K tomu musí mít nezbytný objem znalostí, ale též uplatní tvůrčí myšlení, vlastní nápady,“ říká autor projektu Andrej Novik. K danému pojetí se už nyní hlásí řada středních škol.

„Nám se to velmi líbí a u profilové části maturity bychom časem rádi podobný model zkusili,“ řekl Deníku ředitel Gymnázia Teplice Zdeněk Bergman. Státní maturitu neodsuzuje, ale byl by rád, kdyby měla jen jednu, těžší, úroveň. I studenti jeho elitního ústavu totiž při pouhém testování volí snazší cestu. Ze 144 zdejších maturantů si vybralo vyšší úroveň češtiny jen 44 žáků. Ověření jejich reálných schopností se tak bude dít především ve školní části zkoušky.