„V nejbližších dnech budeme jednat s panem předsedou Okresního soudu v Bruntále. Pokusíme se udělat maximum pro to, aby zůstala pobočka trestního oddělení soudu v Krnově zachována. Dle názoru vedení města Krnova i vedení Mikroregionu Krnovsko dojde po zrušení trestního oddělení v Krnově k protahování soudních řízení. Jako jeden z důvodů uvádíme špatnou dopravní dostupnost z Osoblažska. Právě kvůli ní byla pobočka soudu v Krnově před léty otevřena,“ sdělila Renata Ramazanová, starostka města Krnova.

Předseda Okresního soudu Bruntál Vladimír Čermák si za rozhodnutím přemístit trestní oddělení zpět do Bruntálu pevně stojí. „Celé přesunutí trestního oddělení z Krnova zpět do Bruntálu jsem projednal s vedením Okresního státního zastupitelství Bruntál, Krajským soudem v Ostravě, Odvolacím senátem krajského soudu v Ostravě, Okresním policejním ředitelstvím Bruntál a dalšími orgány. Nebyly shledány důvody, proč by se přesunutí do nově zrekonstruovaných a plně vyhovujících prostor nemělo uskutečnit. Díky tomuto kroku se ušetří finance a dojde ke zkvalitnění a zrychlení jednotlivých soudních řízení. Mnoho argumentů uvedených výše je sporadických. Svědci v mnohých případech nepochází ani z našeho kraje a k soudu dochází bez problémů. Naopak s bezdomovci jsou problémy všude a dostat je k soudu je velice obtížné a častokrát nereálné,“ řekl Vladimír Čermák, předseda Okresního soudu v Bruntále.

Rozhodnutí nadřízených respektuje i Lumír Čablík, který je právě soudcem přemísťovaného oddělení. „Na jedné straně je škoda rušit dobře fungující trestní oddělení pobočky v Krnově. Na druhé straně dojde k úspoře pracovního místa vedoucí trestní kanceláře a navíc prostory Okresního soudu v Bruntále po rekonstrukci jsou opravdu nesrovnatelně vhodnější pro účely trestního řízení. Proto rozhodnutí vedení soudu respektuji,“ konstatoval Lumír Čablík.

 

Další informace k tématu najdete ZDE.