Před osmi lety nejznámější agent StB Ludvík Zifčák začal v Karlově Studánce provozovat hotel Džbán. Současně se rozhodl v této obci vstoupit do komunální politiky. Těsně před volbami do Džbánu nastěhoval na třicet nových obyvatel nových voličů, což mohlo v tak malé obci, jako je Karlova Studánka, ovlivnit volební výsledek.

ZIFČÁK: PROSPERITA SOCIÁLNĚ SLABÝCH

V roce 2010 Zifčák usiloval o zastupitelské mandáty pro Sdružení Prosperita, v roce 2014 pro Hnutí sociálně slabých. Místní voliči jeho snahám čelili rekordní volební účastí a starostka Karlovy Studánky tím, že vyškrtla ze seznamu voličů osoby s trvalým bydlištěm v hotelu Džbán.

Zdůvodnila to tím, že jde o fiktivní bydliště a pokus zmanipulovat volby. Provázely to ale ostré konflikty, excesy ve volební místnosti, u kterých zasahovala policie, napadáni výsledků voleb, a došlo i na případ, kdy soud prohlásil volby v Karlově Studánce za neplatné a nařídil opakování.

V roce 2014 soud dal za pravdu Michalu Peroutovi z hotelu Džbán, který si stěžoval, že ho starostka vyškrtla ze seznamu voličů neoprávněně. Soud nařídil obci znovu ho zapsat do seznamu voličů, protože dostatečně prokázal svůj vztah ke Karlově Studánce.

Hotel Džbán mají obyvatelé Karlovy Studánky spojen s agentem StB Ludvíkem Zifčákem. Mohou lidé ubytovaní v hotelu volit zastupitele obce?Hotel Džbán mají obyvatelé Karlovy Studánky spojen s agentem StB Ludvíkem Zifčákem. Mohou lidé ubytovaní v hotelu volit zastupitele obce?Autor: Deník / František Kuba

JEDINÁ KANDIDÁTKA

Letošní volby v Karlově Studánce jsou specifické tím, že jejich výsledek byl znám už předem. Voliči totiž měli na výběr pouze jedinou kandidátku, kterou vede současná starostka Radka Chudová. Bylo tedy předem jasné, že estébák Ludvík Zifčák nezasáhne do komunální politiky ani přes Prosperitu, ani přes Sociálně slabé. Přesto starostka opět vyškrtla na dvě desítky voličů z jeho hotelu Džbán.

Tři občané s bydlištěm ve Džbánu se obrátili na soud, a ten je obratem vrátil mezi voliče oprávněné hlasovat v Karlově Studánce. Podle Krajského soudu v Ostravě nebylo vyškrtnutí voličů ze Džbánu řádně zdůvodněné, a navíc svým načasováním pár dnů před volbami postup obecního úřadu představuje exces, který jim mohl znemožnit využití volebního práva.

SOUD: NAČASOVANÉ VYŠKRTNUTÍ

„Podobně jako před čtyřmi lety i nyní se Obecní úřad omezil jen na neurčité a nekonkrétní odůvodnění vyškrtnutí ze seznamu voličů. Navíc opětovně k vyškrtnutí přistoupil těsně před konáním voleb do zastupitelstev obcí, přestože žádná z tvrzených skutečností nenastala těsně před vyškrtnutím. Nic nebránilo obecnímu úřadu přistoupit k vyškrtnutí dříve, tak aby tento krok mohl být podroben soudní kontrole ještě před konáním komunálních voleb,“ uvedl krajský soud v usnesení s tím, že z načasování je patrná snaha znemožnit vyškrtnutým efektivní obranu v časové tísni.

Už například nebylo dost času před volbami přezkoumat, zda vyškrtnuté osoby ve Džbánu přebírají poštu, nebo ne. Po komunálních volbách 2014 bylo přebírání pošty ve Džbánu stěžejním důkazem při posuzování, zda se jedná o fiktivní bydliště, nebo ne.

VOLEBNÍ MÍSTO HLÍDANÉ OCHRANKOU

„Toto usnesení prokazuje navrhovateli jeho právo hlasovat ve volebním okrsku Karlova Studánka pro případ, že by během voleb ve dnech 5. a 6. října 2018 nebyl zahrnut mezi voliče ve výpisu ze stálého seznamu voličů,“ stojí v usnesení senátu krajského soudu, se kterým přišli tři občané s bydlištěm ve Džbánu v pátek do volební místnosti na obecním úřadě.

Byli trochu zaskočeni, že před úřadem stojí ochranka, ale jinak odvolili bez jakýchkoliv problémů či konfliktů. Do volební místnosti v Karlově Studánce dorazila i kontrola z ministerstva vnitra, ale nic nestandardního nezaznamenala.