Soud došel k závěru, že se krajský i stavební úřad v územním řízení dopustil závažných chyb. Na základě žaloby podané Hnutím Duha Jeseníky krajský soud našel tak fatální pochybení, že dokonce již postavenému Kauflandu zrušil územní rozhodnutí. Nyní je teoreticky možné podat návrh na odstranění Kauflandu, protože tato stavba nemá základní náležitost: pravomocné územní rozhodnutí. Krajský úřad, který u soudu prohrál, ještě může proti rozsudku podat kasační stížnost, ale ta nic nezmění na faktu, že územní rozhodnutí je neplatné.

Skandální je zejména, jak se kraj vypořádal s námitkami Duhy. Krkolomným výkladem zákona došel k názoru, že občanské sdružení se smí vyjadřovat pouze k ochraně rostlin a živočichů, ale už ne k problematice dopravy, urbanismu, architektury, povodňové situaci nebo k ochraně památek. „Zákon, na který se krajský úřad odvolával, pouze upravuje, jak se občanská sdružení stanou účastníkem řízení. Nijak ale neomezuje obsah ani rozsah jejich námitek. Podle stavebního zákona se mohou účastníci řízení vyjadřovat k čemukoliv a uplatňovat věcné i procesní námitky,“ zdůvodnila rozsudek předsedkyně soudního senátu Monika Javorová.

Stavební a krajské úřady také v jiných kauzách mylně argumentovaly, že se občanská sdružení mohou vyjadřovat pouze k flóře a fauně, takže je Duha v rámci osvěty nyní hodlá seznámit s tímto rozsudkem a upozornit je na jejich nezákonný postup. Soud dal Duze za pravdu také v tom, že stavební a krajský úřad velmi podivně interpretují stanovisko památkářů ke Kauflandu.

Příslušný orgán památkové péče označil umístění Kauflandu do navrhované lokality za nepřípustné. Zdůvodnil to tím, že hmota stavby je bez návaznosti na danou lokalitu a nepříznivě změní prostředí kulturních památek i historické měšťanské zástavby. Obchodní centrum v navrhovaných objemech podle památkářů negativně ovlivní urbanistickou strukturu i architektonický charakter lokality. Památkáři navrhli hledat pro Kaufland vhodnější lokalitu. Nestandardní reakcí byl dopis tajemníka městského úřadu Jiřího Vodičky, který označil takové vyjádření památkářů za nesrozumitelné, a přiměl je k vydání nového stanoviska s vypuštěním některých pasáží.

Také mezi politiky měl Kaufland nadšené a vlivné zastánce. Například tehdejší starosta Josef Hercig tvrdil kolegům v zastupitelstvu, že se návrh Kauflandu památkářům líbí a že jeho výstavbu podporují. „Stavební úřad jen obecně uvedl, že zkoordinoval stanoviska dotčených orgánů státní správy, aniž by bylo zřejmé, co tato stanoviska obsahují. Žalovaný úřad pouze uvedl, že stanovisko památkové péče k záměru je kladné. Takový postup stavebního i krajského úřadu je vadný,“ uvádí se v rozsudku, který také v tomto bodě dal za pravdu Duze a územní rozhodnutí na Kaufland zrušil.

„Soud uznal některé naše námitky a navíc se jasně ukázalo, jak úředníci pod silným politickým tlakem porušují zákony. V podobné kauze obchvat Krnova jsme s žalobou u krajského soudu také vyhráli. Oba případy ukazují na zásadní chyby v práci stavebního úřadu, proto budeme požadovat odvolání jeho ředitele,“ komentoval rozsudek mluvčí Duhy Ivo Dokoupil.