Letošní rok přinese mnoho zásadních a často nepříjemných změn. Jednou z nich se stane také nastartování první etapy vládních sociálních reforem, které mají pomoci v budoucnosti zalátat díry ve státní pokladně.

Fungování v praxi si poprvé odzkouší i příjemci různých typů sociálních dávek, kteří si jejich vyplácení až dosud vyřizovali na městských a obecních úřadech. „Jen u nás se novela dotkne přibližně osmi a půl tisíc občanů, tedy příjemců všech nepojistných dávek, které až dosud vyplácel městský úřad,“ vysvětlil František Fojtík, vedoucí sociálního odboru Městského úřadu v Krnově.

Na specializované pracoviště úřadu práce budou muset v lednu zamířit tedy nejen všichni, kteří chtějí příspěvek na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi, kam náleží příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení i mimořádná okamžitá pomoc, ale i zdravotně postižení.

„Od ledna zůstává součástí našeho odboru v nezměněné formě pouze oddělení sociálně právní ochrany dětí. Dále budeme provádět veškerou sociální práci jako poradenství, sociální šetření, vyhledávání osob, kteří potřebují pomoc druhých a vydávat parkovací průkazy pro vozidla přepravující zdravotně postižené,“ pokračoval František Fojtík. Spolu s klienty odchází ze sociálního odboru i bezmála polovina zaměstnanců, někteří našli uplatnění na nově vzniklém pracovišti úřadu práce.

Snad prozatím dobrou zprávou pro příjemce dávek je skutečnost, že si až na výjimky nemusejí podávat nové žádosti, přechází i agenda. „Stávající rozhodnutí zůstávají v platnosti, pouze u dávek pro osoby zdravotně postižené si musí občané podat novou žádost,“ potvrdil Fojtík.

Autoři reforem si od nového modelu slibují, že se vyplácení dávek mimo jiné zprůhlední a bude větší kontrola nad jejich případným zneužíváním. Změny zajistí soustředění na jednom místě a jejich provázanost, v neposlední řadě i důslednější kontrolu oprávněnosti jejich výplaty. Plánuje se i úprava jejich výše a zrušení některých výhod. „Tyto novely zákonů nemají dopad na rozsah sociálních služeb či jejich kvalitu. Dopad budou mít rozpočtové škrty, kvůli kterým budou sociální služby v roce 2012 omezovat svoji činnost, některé zaniknou,“ doplnil František Fojtík.

Zvýšení již od ledna se týká například částek životního a existenčního minima, příspěvku na péči a pro všechny nepojistné dávky bude dána nepovinná možnost výplaty přes kartu sociálních systémů. Karta může sloužit jako karta platební. Dávky si bude možné vybrat z bankomatu, bude možné platit v obchodě a bude možné s ní platit i převodem na účet.

Úřad práce v Krnově otevírá od nového roku nové pracoviště ve své budově na ulici Šmeralova 3. Styk s klienty bude každý pracovní den dopoledne, v pondělí a ve čtvrtek až do 17 hodin. Vzniknou i detašovaná pracoviště ve vytipovaných obcích.

Změny jsou v zásadách platné pro všechna města a obce v okrese Bruntál, kde bylo v kompetenci místních úřadů vyplácení nepojistných sociálních dávek. Zainteresovaní úředníci neoficiálně potvrzují, že nastartování sociální reformy v současném stádiu připravenosti s sebou přinese mnohé problémy. Nezbývá, než se obrnit trpělivostí a přívětivostí.