Řešením problémů sociálně vyloučených lokalit v bruntálském okresu se zabývá vládní Agentura pro sociální začleňování, od července začne pracovat též ve Vrbně pod Pradědem. Je to právě vrbenská radnice, která vyvíjí letitou snahu poskytovat občanům zdarma a v místě jejich bydliště základní poradenství v tíživých osobních, právních, finančních nebo sociálních situacích.

Tyto situace mohou přes veškerou snahu vést ke krachu standardních životních podmínek a k vyloučení i pocitu vyloučení ze společnosti.

K vyloučení vede chudoba

„Společnost nerada slyší pojem chudoba, ale ta patří mezi hlavní příčiny sociálního vyloučení. V této souvislosti chci připomenout, že sociální vyloučení není „romská problematika". Proto u nás také hledáme způsoby, jak mírnit dopady těchto jevů nebo jim pokud možno pomoci předcházet," řekla vrbenská starostka Helena Kudelová.

Ve Vrbně pod Pradědem naštěstí nejsou v situaci jiných měst, kde vznikají krizové situace v bezpečnosti, protestní akce, vybydlená ghetta a další neblahé záležitosti.

„Na rozdíl od těchto míst se chceme touto problematikou zabývat intenzivněji již dnes, než později jenom hasit důsledky," zdůvodnila spolupráci města s vládní agenturou starostka Kudelová. Starostka má za to, že je třeba více pozornosti věnovat dětem a mládeži, neboť riziko vyloučení této mladší skupiny obyvatel je v důsledcích mnohem vážnější pro jejich budoucnost.

„Nabyli jsme dojmu, že již potřebujeme odbornou pomoc, proto jsme pro letošní rok opakovaně podali žádost ke spolupráci s agenturou. Cítíme, že bez spolupracovníků, kteří mají zkušenosti a znají východiska, se neobejdeme," doplnila starostka. K tématu sociálního vyloučení některých skupin dodala, že bez efektivní finanční podpory ze zdrojů státu, případně Evropské unie to také nepůjde.

Příčiny sociálního vyloučení bývají mnohem hlubší a přesahují možnosti, personální kapacity a kompetence jednotlivé obce nebo města. Ze spolupráce s agenturou často vzejdou impulsy ke smysluplným opatřením.

Agentura spolupracuje v bruntálském regionu ještě s Osoblahou, Dívčím Hradem, Hlinkou a Slezskými Pavlovicemi. Spolupráci s agenturou schválili vloni na podzim například také v Krnově. Ve stejné době svou činnost ukončila agentura v sousedním Bruntále, ani tam ale nezůstala spolupráce s městem bez výsledků.

„V Bruntále přípravná fáze práce agentury skončila po třech letech spolupráce s městem. Má hmatatelný výsledek, kterým je chystaná rekonstrukce budovy obecně prospěšné společnosti Open House," potvrdil mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

„Jsem potěšený, že přibývá měst a obcí, které chtějí sociální problémy řešit a ne je vystrkovat za své hranice na úkor jiných," vyjádřil se k fungování agentury ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier.