Školení zaměřené tentokrát zejména na naplňování standardů kvality sociálních služeb připravila skupina komunitního plánování Městského úřadu v Bruntále. Standardy vyjadřují základní obecné a nepodkročitelné minimum každé sociální služby, která je určena lidem se specifickými potřebami, ať už jde o seniory, občany se zdravotním postižením nebo ohrožené sociálním vyloučením. Standardy se s drobnými úpravami staly přílohou vyhlášky k zákonu o sociálních službách, kterou musí každý registrovaný poskytovatel naplňovat, nejsou ale neměnné.

Každá organizace si vytváří své standardy podle individuálních potřeb klientů. Zástupci neziskových organizací využili čas školení k výměně zkušeností, když představili své úspěšné projekty a rovněž projekty, které nedosáhly na dotační tituly ministerstev i třeba Moravskoslezského kraje. „Školení vycházejí z potřeb lidí pracujících v neziskovém sektoru,“ potvrdila Renata Rychlíková, koordinátorka komunitního plánování v Bruntále. V sobotu se části jednání účastnil také bruntálský místostarosta Stanislav Navrátil, společně s účastníky školení hovořili o způsobu spolufinancování sociálních služeb.