Na krnovské radnici se setkali zástupci organizací, které jsou součástí Komunitního plánu sociálních služeb města Krnova, členové sociální komise Rady města a vedení Krnova zastupovala místostarostka Alena Krušinová. „V takovém fóru jsme se dosud nesešli. Kromě pracovníků z Krnova přijeli také kolegové z Osoblahy, Města Albrechtic a Jindřichova, kteří měli zájem se setkání zúčastnit,“ uvedla vedoucí krnovského oddělení sociálních služeb a sociální pomoci Vlasta Patíková.

Na programu byla především diskuse o dopadech nového sociálního zákona a výměna zkušeností za prvních pět měsíců jeho platnosti. „Soustředili jsme se především na poradenství, neboť každá osoba má nárok na bezplatné základní poradenství sociálního pracovníka. Probrali jsme aktuální problematiku registrací sociálních služeb, vyřizování příspěvku na péči, povinnosti držitelů průkazů mimořádných výhod pro těžce tělesně postižené občany při prokazování se ve veřejných dopravních prostředcích a vysvětlili jsme si, kdo splňuje podmínky pro přiznání příspěvku na provoz motorového vozidla,“ dodala Vlasta Patíková.

Při této příležitosti byl také představen první komunitní plán sociálních služeb v Krnově a výsledky průzkumu bezbariérovosti města. Sociální pracovníci se rovněž dohodli, že se budou scházet i nadále a vyměňovat si získané poznatky.