„Na základě nového zákona o sociálních službách je potřebné, aby sociální pracovníci o sobě navzájem měli přehled, spolupracovali spolu, společně řešili úkoly, měli na dikci zákona jednotný náhled a dodržovali jednotné postupy.

Záměrem prvního setkání je, aby se pracovníci mezi sebou osobně seznámili, navázali kontakty a sjednotili si náhled na sociální zákony. V dalších setkáních pak chceme už řešit problémya sjednotit postupy ku prospěchu klientů,“ uvedla místostarostka Krnova Alena Krušinová. Podle ní se setkávání sociálních pracovníků uskutečňuje na základě jednoho z obecných cílů koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb. Ten dává za úkol zajistit informovanost veřejnosti, odborníků a uživatelů sociálních služeb.