Toto sociální šetření provádí pracovníci městského úřadu. Při tomto úředním úkonu se sociální pracovníci Městského úřadu v Krnově prokazují identifikačním průkazem, který obsahuje údaje o pracovníkovi a jeho fotografii. Opatřen je kulatým razítkem Městského úřadu v Krnově a na rubové straně poučením včetně kontaktů, které lze využít pro ověření platnosti průkazu.

„Protože i v našem regionu již došlo k výskytu falešného sociálního pracovníka, kterému byl pod záminkou sociálního šetření umožněn vstup do trvalého bydliště našeho klienta, upozorňujeme všechny žadatele, ať si dávají pozor na ty, kteří se za sociální pracovníky vydávají, a nemají s nimi nic společného,“ uvedla Vlasta Patíková, pracovnice sociálního odboru Městského úřadu v Krnově.