Protože opravu mariánského sloupu finančně podpořily kraj i město, zúčastnila se slavnosti také starostka Krnova Jana Koukolová Petrová. Před kostelem sv. Martina poděkovala všem, kdo se podíleli na opravě Panny Marie Immacuaty.

„Poděkování patří restaurátorovi i památkářce paní Šírové, která nás vyzvala, abychom se zamysleli nad opravou této sochy. K problému došlo v okamžiku, když se zjistilo, že socha potřebuje rozsáhlejší rekonstrukci, než bylo plánováno. To znamená i větší výdaje, ale finance se obvykle schvalují na rok dopředu.

Proto děkuji také radním, kteří pohotově schválili další příspěvek, jinak by Panna Marie musela čekat v depozitu na dokončení až v příštím roce," uvedla starostka Krnova s tím, že snad Immaculata bude plnit svou funkci i v příštích staletích.

Starostka Krnova poděkovala všem, kdo se zasloužili o opravu mariánského sloupu s barokní sochou Immaculaty.Zdroj: DENÍK / Fidel KubaA jaká je vlastně funkce mariánského sloupu? Když jde zbožný farník kolem kostela, může se u ní zastavit a pomodlit se. Buď nějakou vlastní motlitbu, nebo tu krátkou, která vytesána do podstavce v němčině.

Krnovská zastupitelka za KDU-ČSL a tlumočnice Ludmila Čajanová čerstvě pozlacený německý nápis ochotně přeložila: „Ó Maria bez poskvrny hříchu počatá, pros za nás, kteří u tebe hledáme útočiště".

A co víme o historii této sochy a mariánského sloupu? „Původně stávala na Dolním náměstí, takzvaném Niederring. Bylo to zhruba v místech, kde z náměstí směřuje cesta ke sv. Duchu. Bývala původně také součástí krnovských slavností Božího těla. Stával u ní jeden ze čtyř oltářů, u kterých se průvod zastavoval k modlitbám," připomenula historii Ludmila Čajanová.

Z čestného místa na náměstí byla přemístěna za kostel až po válce. Opravu iniciovali krnovští farníci. „Asi před rokem se na mne obrátil varhaník od sv. Martina, pan František Mička, abychom uspořádali sbírku na opravu této sochy.

Hned jsem učinila dotaz u památkářky paní Šírové, zda je socha v majetku města, nebo církve. Odpověděla, že je majetkem obce a ochotně se ujala organizace oprav," doplnila Ludmila Čajanová co předcházelo tomu, než se rekonstrukci podařilo úspěšně dokončit.