Socha svatého Jana Nepomuka je od úterý zpět na svém místě vedle kostela Narození Panny Marie v centru Andělské Hory.

„Sochu jsme museli nechat zrestaurovat kvůli zdevastovanému stavu. Vloni jsme ji sundali. V roce 2007 jsme si na její opravu zažádali o dotace a vloni jsme je dostali,“ konstatoval starosta Andělské Hory Dušan Vavřík.

Památky se ujal odborník Tomáš Skalík. Nečekal ho lehký úkol, zub času a počasí se na soše skutečně vážně podepsaly. „Bylo třeba komplexní opravu,“ popsal práci restaurátor a pokračoval: „Bylo třeba sochu celou očistit a zpevnit. Nainjektovaly se praskliny a doplňovala se chybějící místa.“

Andělskohorský Nepomuk postrádal například celou pravou ruku, rameno kříže, chyběly mu v některých místech kousky záhybů oděvů, špičky čepice a výměnu si vyžádala i svatozář. Opravu potřeboval i podstavec s latinskými nápisy.

„Socha je vytvořená ze tří druhů kamene, což je velmi zajímavé. Podstavec je z hrubého slepence, schody ze zeleného pískovce a socha, to je jemnozrnný pískovec až opuka. Lehce se s ním sice autorovi pracovalo, ale je hodně křehký a snadněji praská. Kvůli tomu kameni je socha tak náchylná k poškození,“ vysvětlil Skalík.

Zpět na své místo restaurátoři sochu svatého Jana Nepomuka vrátili v úterý 21. dubna odpoledne. Instalaci využil starosta Andělské Hory a ředitel místní základní školy Leoš Sekanina, kteří připravili vzkaz pro další generace. „Dali jsme do podstavce dokument, který popisuje opravu sochy a jsou zde i informace o městu Andělská Hora. Přiložili jsme i současné mince,“ dodal Vavřík.

Teď má vedení města v plánu nechat opravit i svatý kříž, jenž se nachází také poblíž kostela Narození Panny Marie. Kříž před kostelem svaté Anny na Annabergu byl nově vyroben a znovu umístěn vloni.