Miroslav Rychlík se přistěhoval do Bruntálu po ukončení druhé světové války v roce 1945. V červenci přebral provozovnu po německém živnostníku Hermanu Hoblinkovi. Šlo o knihkupectví a papírnictví.

„Závod byl ve velkém nepořádku, takřka všechno zboží bylo vyházeno z regálů na zem, přičemž bylo zničeno zboží za dva až tři tisíce korun," napsal Miroslav Rychlík 6. srpna živnostenskému referátu Místní správní komise.

Prováděl inventuru

Po soupisu majetku původně německé firmy závod český majitel otevřel. Měl ale problém se získáváním zboží: české knihy na trhu nebyly, chybělo i papírenské zboží.

„Je ke škodě věci, že Miroslav Rychlík nezanechal podobně podrobnou zprávu o své další činnosti, zvláště o té nakladatelské," řekl bruntálský kronikář Josef Cepek, který má ve své sbírce několik snímků Bruntálu, o které se postaral právě bruntálský dosídlenec.

Mezi další sběratele, kteří se mohou chlubit fotografiemi a pohlednicemi dosídlence, je Milan Gajdík. Společně s Josefem Cepkem napočítali dvaačtyřicet pohledů na město, některé z nich jsou i letecké. „Rychlík s největší pravděpodobností využil starých německých negativů, které nalezl ve své provozovně.

Prodejna byla kdesi na náměstí Míru v místech, kde je dnes obchod s potravinami U Šandů," pokračoval Josef Cepek.

Máte také takové snímky?

Miroslav Rychlík využil původních negativů pro výrobu zřejmě vůbec prvních poválečných pohlednic Bruntálu. Staré německé pohlednice tak vlastně pouze modernizoval. „Nevíme o těchto negativech prakticky nic: dokonce ani to, kdo je pořizoval, jen víme, že je Rychlík zdatně kopíroval, takže byly určitě jeho prodejním artiklem," uvedl Cepek.

Není ani jisté, kde si nechával své novodobé pohlednice Rychlík tisknout, nebo zda je tiskl sám.

Jisté je, že pohlednice „obšlehnuté" z negativů vydával Miroslav Rychlík za své vlastní. A je otázkou, kolik se jich dodnes dochovalo. Původně jich mělo snad být až čtrnáct set. „Budu velice potěšen, když se najdou i další sběratelé, kteří pohlednice nebo snímky tohoto autora vlastní, a když se s nimi pochlubí. Mohli bychom uspořádat společnou výstavu. Já sám mám těchto snímků osm, Milan Gajdík dalších šest," vyzval kronikář.

Snahou zmíněných mužů je shromáždit kompletní sbírku Miroslava Rychlíka, popsat ji a uchovat v kopiích pro následující generace.

S fotografiemi a pohlednicemi se mohou přijít pochlubit sběratelé ve všední dny do městské expozice na náměstí Míru, kde kronikáře Josefa Cepka najdou. Při té příležitosti si mohou prohlédnout samotnou městskou expozici, což ale platí samozřejmě i pro ty, kteří žádné historické pohlednice nevlastní.