Severní část páteřní komunikace přitom musí být podle smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic prvního listopadu průjezdná. „Je to nepříjemné. Navíc nám kvůli počasí onemocnělo hodně lidí, ale veškerá naše snaha směřuje k tomu, abychom plán práce dokončili v termínu,“ řekl Ludvík Kalibán, ředitel společnosti Strabag, která vyhrála zakázku na rekonstrukci nejdůležitější spojnice Jesenicka s vnitrozemím.

S jeho slovy souhlasí i šéf stavby Jan Bužek. Hlavní práce jsou podle jeho slov hotové. „Stavba je připravená ke spuštění. Termín ohrožen není. Ještě před otevřením bude na nově provedených úsecích po celé délce natažená i druhá vrstva asfaltového koberce,“ slíbil Bužek. Jak ale dodal, ani po prvním listopadu zaměstnanci zřejmě stavbu neopustí. „Pokud bude přát počasí, budeme dodělávat práce na opěrných zdech a příkopech pro odvodnění, ale již za provozu a s minimálním omezením dopravy,“ dodal Bužek.

Oprava silnice přes severní část Červenohorského sedla si vyžádá investici ve výši téměř sedmi set milionů korun. Termín dokončení je stanoven na příští rok. Jestliže stát uvolní další stovky milionů korun, začne se i s opravou komunikace na jižní straně hor. V tuto chvíli ale Ředitelství silnic a dálnic neví, jestli na to ze státního rozpočtu obdrží prostředky.

Další informace k tématu najdete ZDE.