Když Radek Vondráček zahrál pár hitů na předsednickém pultu, rozproudila se diskuse, zda lze mejdan ve sněmovně považovat za klukovinu, nebo ho máme vnímat jako neúctu k ústavním institucím a k prostoru, kde se tvoří české dějiny.

Podobně bouřlivé reakce v roce 2011 vyvolalo v katolické církvi Františkánské setkání mládeže v Krnově na Cvilíně. Mladí katolíci uspořádali rozcvičku se spartakiádní skladbou Michala Davida přímo v chrámu. Někteří měli cvičební úbory, jiní cvičili v civilu. Rozcvičkou se skvěle bavili i řeholníci a jeptišky v řádových hábitech.

Cvičenci se pochlubili videem na youtube a vzápětí se případem začal zabývat katolický časopis Duše a Hvězdy. Rozcvička totiž pohoršila Václava Karbana, který se rozhodl napsat stížnost Kongregaci pro vysluhování svátostí. Jde o instituci římské kurie, která má ve své agendě liturgii, včetně hudby.

Dostalo se mu napomenutí, že by měl svůj protest nejdřív adresovat provinciálovi řádu minoritů, který je správcem kostela na Cvilíně, a nepsat rovnou do Říma, protože pak to vypadá jako žalování.

Video zachycující rozcvičku v kostele na Cvilíně bylo z youtube vzápětí smazáno. Na internetu ještě dlouho kolovalo pár fotek rozcvičky na Františkánském setkání mládeže. zdroj:

„Na posvátném místě je přípustné pouze to, co slouží konání bohoslužby a podpoře zbožnosti a náboženství; zakazuje se, co se neshoduje s posvátností místa,“ říká Kodex kanonického práva. Proto mnozí katolíci interpretovali krnovskou rozcvičku jako projev krize v církvi.

„Došlo k tomuto pochybení, které by se dalo možná vysvětlit mladickou nerozvážností organizátorů setkání. Budu se snažit zjednat nápravu, aby se podobné excesy neopakovaly,“ ujistil všechny Bogdan Sikora, provinciál řádu minoritů.

„To, co se dělo v tom kostele, byla jen radost z pohybu,“ uvedla v diskusi Pavla, která bydlí kousek od Cvilína.

Takto liberální názor byl ale ojedinělý. Převládaly příspěvky typu:

„Šlo o jasný skupinový projev neúcty k posvátnému místu, a to pod vedením vícero duchovních osob, řeholníků a řeholnic! Nešlo o náhodu či jev ojedinělý ani o selhání jednotlivce, ale celé řady zasvěcených osob. Toto video by mělo být zachováno v archivu církevních historiků a pouštěno jako výstraha, kam až to dospělo.“