Cílem zpravodajství je upozornit na možná zdravotní rizika spojená s pobytem venku a tím pádem umožnit učitelům a dalším pracovníkům přizpůsobit denní program nastalé situaci. Novou službu museli bohužel na konci ledna využít a smog obtěžuje Krnovsko i nadále, varování nebylo odvoláno.

„Nejbližší stanice je umístěna v Opavě-Kateřinkách a výsledky jejího měření denně monitorujeme. Došlo k překročení trojnásobku limitu klouzavé čtyřiadvacetihodinové koncentrace polétavého prachu. Díky převládajícímu směru větru je nesporné, že v Krnově je situace srovnatelná,“ vysvětlila Jana Vágnerová, specialista na ovzduší krnovské radnice.

Podle aktuální mapy znečištění ovzduší, která je vytvořena na základě modelování s použitím naměřených a neverifikovaných dat, se v Krnově a podél polské hranice až k Osoblaze pohybovala koncentrace polétavého prachu v neděli okolo sto mikrogramů na metr krychlový.

Procházky nejsou vhodné

Pokud ani stále panující mrazy neodradí některé občany od zdravotních procházek, nepříznivá smogová situace by je udržet doma měla určitě. „Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se doporučuje omezit pobyt pod širým nebem na nezbytné minimum. Dospělým osobám bez zdravotních potíží se doporučuje vyhnout se venku zvýšené fyzické zátěži,“ upozornila Vágnerová.

V Krnově sice není v provozu žádný zdroj tuhých znečišťujících látek, který by situaci ovlivňoval rozhodným způsobem a bylo by ho nutné regulovat, ale i místní mají možnost stav nějak zlepšit. Podle odborníků se kromě velkých znečišťovatelů z Ostravska a Polska o smog zaslouží i sami občané. Hlavně používáním špatného paliva, tedy toho, na které kotel není určen.

Zlepšení radnice opět ohlásí

I během vyhlášeného smogového varování se našlo pár hodin čistého vzduchu nad městem. Jednalo se však jen o přechodné období a nebylo by prozíravé signál upozornění odvolávat.

Pokud se situace zlepší dlouhodobě, budou instituce opět upozorněny elektronicky a občané se dobrou zprávu dozvědí třeba na webových stránkách města. Přesná data si zájemci mohou najít na www.chmi.cz v odkazech Ovzduší a Mapy znečištění ovzduší nebo na Teletextu ČT na straně 178 až 181.