Několikrát do měsíce zvedají na obecním úřadě ve Služovicích telefony, v nichž volajícím odpovídají na dotazy ohledně možnosti bydlení a nabídky volných pozemků. A zájemci se brzy dočkají, protože se připravují hned tři lokality, ve kterých by mělo vyrůst dohromady osmadvacet stavebních parcel pro rodinné domy.

Tou první bude oblast směrem na místní část Vrbka. „Jde o celkem deset pozemků, které již jsou stavebně povoleny a v současné chvíli čekáme na nabytí právní moci. Bude se řešit také dodavatel na vybudování inženýrských sítí a do konce příštího roku 2022 by se už měly prodávat hotové, čili zasíťované parcely. Cena za metr čtvereční bude upřesněna na základě znaleckého posudku, který si obec před prodejem nechá samozřejmě zpracovat,“ přibližuje starosta Služovic Petr Weczerek.

Starosta Služovic Petr Weczerek.
Petr Weczerek: Rekultivace bývalých vojenských kasáren bude časově náročnou akcí

V přípravě je pak dalších deset pozemků, a to ve směru na Hněvošice za služovickou prodejnou potravin. Jenže tady obec naráží na zádrhel v podobě úředního šimlu pod taktovkou Ředitelství silnic a dálnic. „Už půl roku čekáme na jejich vyjádření, které nám nejsou schopni poskytnout, nepomáhají zatím urgence, zkrátka nic,“ konstatuje Petr Weczerek.

A do třetice se bude stavět i na Vrbce, kde se chystá celkem osm pozemků. „Věřím, že všech osmadvacet pozemků bude pro novou výstavbu k dispozici nejpozději do doby pěti let,“ míní starosta.Ještě dodejme, že na rozdíl od některých jiných vesnic mají Služovice velkou výhodu v tom, že nemusí řešit komplikovaná majetkoprávní vypořádání, neboť pozemky, na kterých parcely vzniknou, jsou obecní.

Obecní úřad Služovice.Obecní úřad Služovice.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Centru dominuje zrevitalizovaný rybník

Travnaté plochy, jehličnaté stromy, betonové panely. Takto vypadal dlouhý čas služovický rybník a jeho bezprostřední okolí. Před dvěma roky se vedení obce rozhodlo, že dá místu zcela nový ráz a rybník prošel významnou obnovou. Vše je laděno do přírodního charakteru, na první pohled zaujmou barevné záhony trvalek a břehových rostlin. Nechybí zpevněné přírodní chodníčky ani lavičky. Vzniklo zkrátka ideální místo pro odpočinek nebo menší procházku.

„Když se u nás konají například oslavy či svatby, lidé mají i větší zájem se zde fotit, vypadá to opravdu moc pěkně. V rybníku jsou nasazeny ryby, nemáme však povolen žádný intenzivní nebo polointenzivní chov. Spíše je to pro naše místní rybářské nadšence, které podporujeme i finančně. Mnoho času zde tráví chytáním i děti, ale není to stylem chyť a sněz, ale chyť a pusť,“ vysvětluje služovický starosta Petr Weczerek. Na podzim by zde měly pro děti proběhnout i rybářské závody.

Náves ve Služovicích a zrevitalizovaný rybník.Náves ve Služovicích a zrevitalizovaný rybník.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Otázky pro ředitelku školy

Odpovídá ředitelka ZŠ a MŠ Služovice Hana Častulíková

Co je u vás ve škole nového?

Jsme velmi rádi, že školní rok v naší základní i mateřské škole začal se všemi žáky a dětmi. Asi největší obavou učitelů i rodičů byla vidina možné distanční výuky, a proto bylo velké uklidnění a radost z toho, že se všichni můžeme sejít v prostorách školy a školky. Novinkou u nás je, že v letošním roce jsme přivítali do první třídy osm nových žáčků, kteří mají svou samostatnou třídu. Dovolím si říci, že se jedná téměř o ideál každého učitele a snad i rodiče, kdy děti mají maximální možný individuální přístup v takto malém počtu žáků ve třídě. Jsem také velmi ráda za zkušenou paní učitelku, která děti první třídou provede. Vzhledem k tomu, že jsme málotřídní školou, žáci druhé a třetí třídy jsou vzděláváni ve společném ročníku, stejně tak jako žáci čtvrté a páté třídy. Ze zkušenosti nejen mojí, ale i všech vyučujících mohu potvrdit, že děti využívají možnosti být spolu a učí se od sebe navzájem. Například v čem si páťáci nejsou jistí, poslechnou si znovu se čtvrťáky a daleko lépe a hlouběji si zafixují učivo. Stejně tak šikovní čtvrťáci napínají uši a učí se látku páté třídy, která je zajímá a tím se posouvají dále a rychleji ve svých znalostech. Další novinkou, kterou budeme letos plně realizovat, je důraz na rozvoj polytechnické zručnosti dětí v mateřské škole. Situace v loňském roce nám plány posunula, tak doufáme v klidnější časy. Spolupracujeme s vynikajícími řemeslníky z řad rodičů, kteří nám pomáhají nejen představit jejich řemeslo, ale i naučit děti vzít do ruky nářadí a začít něco tvořit. Vždyť děti žijí v obci, kde se musí umět postavit k práci a sami si poradit s jednoduchými pracemi. Jsem velice ráda za spolupráci rodičů se školou i školkou. Máme tady šikovné a ochotné rodiče a já jim za jejich pomoc velmi děkuji.

Zámek v Hlavnici je chloubou obce.
Zámecký park v Hlavnici prošel revitalizací, hasiči konečně dostali nové auto

Co připravujete na letošní školní rok?

Přiznám se, že během plánování školního roku jsme se s kolegyněmi radovaly, že můžeme otevřít naše přání či fantazie a realizovat akce pro děti a žáky v plné míře. Jsme škola, která je blízko Opavy, a tak se snažíme využít všech možností výchovných a vzdělávacích interaktivních programů a besed, které opavské kulturní a vzdělávací instituce nabízejí. Většinu akcí pořádáme v rámci družiny, abychom nenarušili výuku a děti si „zvykly“ na různé aktivity a myšlenku „učit se pro sebe víc“. Naplánovaných máme asi 50 programů pro školu v průběhu roku. Trošku se pochlubím a tím i poděkuji kolegyním, náš nejvyšší počet akcí pro děti je 61. Budeme doufat, že nám situace v letošním školním roce dovolí se k tomu číslu přiblížit. Již teď v září se nám povedlo několik akcí. Musím zmínit krásné 9. místo v krajské soutěži Velká cena malých zoologů v Zoo Ostrava, které se pravidelně účastníme. Děti byly také v rámci kroužku o víkendu na výstavě Koruny Karla IV., která proběhla v Hradci nad Moravicí. Malí prvňáčci měli své první soutěžní odpoledne s Večerníčkem a nyní se děti chystají na animační program Zapomenuté příběhy židovské Opavy aneb poslední Herrmannovic holka. Všichni se těší na zážitkovou akci Klíč od brány minulosti, za kterou pojedou Nového Jičína na začátku října. Každý měsíc nás s dětmi čekají 3 až 4 různorodé akce, abychom jim nabídli co nejširší oblast v rámci vzdělání i životního stylu. Nemohu nezmínit velkou přípravu našich nových prostor školy, které jsou ve fázi schvalovacích řízení, a na novou školu se velmi se těšíme. V rámci strategie Ostravské metropolitní oblasti připravujeme projekt Pokročilé metody ve vzdělávání, kde se žáci nejen seznámí s výukovými pomůckami v rámci virtuální reality, ale budou s nimi pracovat v hodinách přírodovědných předmětů a jazyků. A závěrečná myšlenka? Připravujeme se věnovat plně dětem, být tu pro ně. Mám velmi šikovný a moudrý pedagogický sbor včetně skvělého zázemí provozu, proto mohu říct, že spolu s vedením obce bude školní rok příjemný, klidný a úspěšný.

MŠ a ZŠ Služovice.MŠ a ZŠ Služovice.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Kanalizace a čistírna odpadních vod

Jedním ze stěžejních projektů, který se aktuálně ve Služovicích připravuje, je odkanalizování obce a stavba čistírny odpadních vod (ČOV). Obec v této věci spolupracuje s odborníkem na danou problematiku, v rámci vypracované studie jí bylo nabídnuto šest variant odkanalizování Služovic a místní části Vrbka. „My jsme vybrali takovou, která je výhodná jak ekonomicky, tak nám byla doporučena například i z hlediska polohy obce. Návrh už máme, nyní se snažíme vykupovat pozemky, na kterých by ČOV měla vyrůst. Dalším bodem bude tvoření projektové dokumentace. Celkově by měl projekt ČOV včetně kanalizace přijít na 70 milionů korun. Věřím, že budou vypsány dotační tituly, protože taková částka je pro obec našeho typu obrovským záborem,“ přibližuje starosta Služovic Petr Weczerek.

Kostel sv. Antonína Paduánského patří k pamětihodnostem Melče.
Nové hřiště na plážový volejbal v Melči láká sportovce z celého okolí

Pošta nemá lidi, funguje tak jen zásilkovna

Především menší obce se potýkají s absencí pošty. Mezi nimi také Služovice. Dříve zde pošta normálně fungovala, jenže pak došlo k její restrukturalizaci a poštovní úřad tak nejen ze Služovic zmizel. Začínaly vznikat takzvané Pošty Partner, kdy službu pro občany provozuje třeba obecní úřad nebo tamní prodejna potravin. I ve Služovicích se touto myšlenkou zaobírali. „Ale nemohli jsme najít vhodného provozovatele a nápad ztroskotal. Chtěli jsme umístit poštu do obchodu, avšak není tam dostatek prostoru. Navíc prodavačky jsou vytížené a neměly by dostatek času. Vhodné prostory nejsou ani u nás na úřadě a bohužel ani my nemáme člověka, který by se o Poštu Partner staral. Zřídili jsme tedy pro občany nově alespoň box zásilkovny, kam si lidé mohou posílat balíky,“ říká služovický starosta Petr Weczerek.

Z historie Služovic

Služovice.Služovice.Zdroj: archiv obceSlužovice leží devět kilometrů jihozápadním směrem od Opavy. Patří k nim jedna místní část, a to Vrbka. V obci se nachází první stupeň základní školy, mateřská škola, knihovna, restaurace, kulturní dům, sportovní areál s fotbalovým hřištěm, k oslavám si lze pronajmout i zastřešený myslivecký areál. Dopravní obslužnost je zajišťována příměstskými autobusovými linkami.

Lidé se na katastru obce pohybovali už v období 2 500 až 1 800 před naším letopočtem. Archeologické nálezy dokládají osady lidu s kulturou nálevkovitých pohárů z období pozdní doby kamenné.

Podle první písemné zprávy z roku 1349 Služovice spolu s dalšími 68 obcemi odváděly městu Opavě za údržbu mostů a cest naturální dávku ve formě obilí. Se sousedním Oldřišovem tvořily společný statek a s ním také sdílely historické události. Podobně jako Oldřišov náležely také Služovice v nejstarší době premonstráckému klášteru Hradisko u Olomouce, jehož držbu na Opavsku zlikvidovali husité a reformace.

Kaple sv. Jana Křtitele.Kaple sv. Jana Křtitele.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

V roce 1430 je uváděn pánem Služovic husitský hejtman Jan Tovačovský z Cimburka. Těžké doby prožívaly Služovice po dobytí města Opavy po roce 1607, kdy nedobrovolný odchod evangelických majitelů Oderských z Lidéřova dal možnost následujícím vlastníkům kořistit.

Nová vrchnost nutila poddané ve Služovicích k neúměrným robotám, neposlušné věznila. Obec se spolu s Oldřišovem se svými pány soudila a donutila k odchodu nejprve Fridricha Sedlického v roce 1612 a pak Karla Danvice v roce 1614. V témže roce byl ve Služovicích zřízen svobodný dvůr, jehož prvým majitelem se stal pan Skronský a posléze Kryštof Sedlický. Další majitel Fridrich Čamr byl horlivým evangelíkem a podílel se na stavovském odboji. Po jeho porážce byl Čamr zavražděn a Služovice v odhadní ceně 3 923 tolarů konfiskovány. Sužovanou obec navíc v roce 1625 postihl mor a většina obyvatel zemřela.

Dle karolínského katastru v roce 1721 byl majitelem Služovic Jan Josef, hrabě Gašínský z Gašína a ve Služovicích mu patřil vodní mlýn o jednom složení a dvůr. V roce 1729 vyhořel kostel a v následujícím roce jej nahradila dřevěná stavba.

K Bělé neodmyslitelně patří léčivý studený pramen Židlo.
V Bělé se toho nebojí. Aneb i na malé vesničce se dá hrát velké divadlo!

Co se týče Vrbky, při dělení velkého Opavska v roce 1377 mezi čtyři syny vévody Mikuláše II. připadla ves Václavovi z Kravař. Poté se v držení Vrbky vystřídala celá řada majitelů, až ji v roce 1795 koupil majitel oldřišovského panství Jan Nepomuk, hrabě Wilczek. S Oldřišovem a Služovicemi pak sdílela společné osudy.

Po připojení k ČSR v roce 1920 měly Služovice rozlohu 345 hektarů, 432 obyvatel a 56 domů. Vrbka pak rozlohu 262 hektarů, 179 obyvatel a 28 domů. V době 2. světové války připadly obce k Německu. Po válce, ve které padlo 35 občanů Služovic, došlo k zásadním změnám v jejím vývoji. V roce 1960 zde byla umístěna vojenská posádka, která zde působila až do roku 1995. Od roku 2000 jsou bývalé kasárny ve vlastnictví obce, část se pronajímá drobným soukromým podnikatelům a část využívá obec pro vlastní účely. Dnes žije v obci 818 obyvatel.

Bývalá vojenská kasárna - bývalé důstojnické domy, dnes jsou zde obecní byty.Bývalá vojenská kasárna - bývalé důstojnické domy, dnes jsou zde obecní byty.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Zajímavost

V roce 1742 po prohrané prusko-rakouské válce připadly Služovice a Vrbka stejně jako ostatní obce a města na Hlučínsku k Prusku. K V roce 1820 navštívil ruský car Alexander I. místní krčmu, když cestoval z Moskvy na opavský sněm. Krčma v původním stavu vydržela až do roku 1864, kdy vyhořela. V témže roce byla postavena nová, která až do roku 1945 nesla název „Historický hostinec, který v roce 1820 navštívil ruský car Alexander I.“.

Kaple Nanebevzetí Panny Marie.Kaple Nanebevzetí Panny Marie.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Tip na výlet

Kaple, procházky klidnou vesničkou i okolní přírodou

Pokud zavítáte do Služovic, neměli byste si nechat ujít návštěvu kaple Nanebevzetí Panny Marie z roku 1997, lze si domluvit i její prohlídku. Hned u ní se nachází rybník, který před dvěma lety prošel i se svým okolím revitalizací a nabízí tak výbornou příležitost k procházce i odpočinku. Další církevní památkou je kaple sv. Jana Křtitele, kde se konají poutní mše svaté pod širým nebem. Podobně jako v místní části Vrbka, kde se nachází kaple Navštívení Panny Marie. K procházkám dále láká i krásné a klidné okolí Služovic, vypravit se můžete po udržovaných polních cestách třeba do sousedních Hněvošic a navštívit zde dřevěný kostelík sv. Petra a Pavla. Z širšího okolí lze dále doporučit například pstruží farmu v Bělé nebo zámek v Kravařích či Velkých Hošticích. „Služovice samotné bohužel nemohou turistům nabídnout žádný „osmý“ div světa. Každopádně se setkáváme s chválou od lidí, kteří do naší obce zavítají, a na adresu obce pěji slova chválí, že se jim vesnice tuze líbí,“ prozrazuje služovický starosta Petr Weczerek.