Slučováním, tedy optimalizací škol se zabývali krajští zastupitelé v dubnu a červnu. Právě kraj je zřizovatelem například všech středních škol ve městě Bruntál, vyjma městského osmiletého gymnázia na Petrinu. V Ostravě rozhodli letos zastupitelé o sloučení pěti škol z moravskoslezského kraje, žádná přitom nebyla z bruntálského okresu. Zastupitelé se však zabývali možností sloučení bruntálského státního gymnázia a vrbenského sportovního gymnázia k letošnímu 1. září.

„Mohu potvrdit, že se o podobné změně hlasovalo, krajští zastupitelé sloučení těchto škol neschválili,“ řekl krajský zastupitel a zároveň rýmařovský místostarosta Jaroslav Kala. Pro změnu scházel pouhý jeden hlas, a tak návrh nakonec neprošel. Do budoucna se chystají v Ostravě projednávat problematiku opakovaně. Hlavním důvodem je neustále se snižující počet dětí, školou povinných, a především nutnost šetřit.

Sloučení si jen a jen chválí

Zcela hladce proběhlo sloučení, čili optimalizace v nynější Střední odborné škole v Bruntále, která vznikla k 1. lednu loňského roku z dřívějších Střední školy služeb a Střední školy řemesel. Nebyl problém ani s rozdělením kompetencí ve vedení školy. „Do začátku nám finančně pomohl krajský úřad. Sloučení zároveň koordinoval. Navíc, my jsme se uměli mezi sebou domluvit,“ uvedla ředitelka školy Eva Nedomlelová.

Škola třeba rušila jednu školní kuchyň s tím, že se nechá jídlo dovážet z té druhé, co zůstala zachována. Kraj zaplatil vůz, kterým se strava přiváží, i přepravní nádoby. Škola se rovněž zbavila budovy na Fügnerově ulici, což uspoří až milion korun ročně na nákladech. „Vždy je podobná změna závislá na tom, jak se lidé mezi sebou domluví a jak spolupracují. Pokud si někdo vzájemně klade překážky, může nastat problém,“ sdělila Nedomlelová. Sloučení, optimalizaci si pochvaluje zejména po finanční stránce. Také věří, že opatřením získala škola větší stabilitu.

Problém může nastat především v situaci, kdy se školy neslučují, ale takzvaně splynou. Ve druhém případě není předem jasně dáno, kdo nově vzniklé zařízení povede, ani jaká bude jeho budoucí organizace práce. „My jsme si připravili svého „pavouka“ a osnovu, co bude pro nás nejdůležitější. Půl roku po sloučení jsme ještě jeli podle starých pravidel, vloni na podzim už podle nových,“ popsala průběh změny ředitelka.