Nejen Češi, ale také obyvatelé ostatních evropských zemí často nerozumí základním ekonomickým pojmům. Jak se vypočítá likvidita a o čem vypovídá? Co rozumíme pod pojmem přímé náklady? Čím se vyznačuje účetnictví profitcenter v porovnání s účetnictvím nákladových středisek? Co rozumíme pod pojmem oběžná aktiva? Co to znamená kolektivní prokura? Je Cash flow zpravidla vyšší, nebo nižší než zisk?

Pokud na tyto otázky neumíte odpovědět, znamená to, že jste na tom stejně jako 95 procent českých středoškoláků a vysokoškoláků včetně manažerů, kteří velmi často nerozumí základním ekonomickým pojmům. Podle průzkumů v Německu, Rakousku a Švýcarsku obstáli v testech základních znalostí ekonomické terminologie pouze dva vedoucí zaměstnanci ze sta. V České republice má tento hendikep více než 95 procent zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním nebo maturitou. Situaci má zlepšit evropský ekonomický řidičák, který lidé z celého Moravskoslezského kraje mohou získat v Krnově už od dubna. V budoucnosti do projektu chce krnovské centrum zapojit i nezaměstnané.

Vzdělávací centrum v Krnově, které patří pod Slezskou univerzitu v Opavě, v lednu získalo potřebnou akreditaci v rámci tohoto mezinárodního projektu. „Stali jsme se jedním z dvaceti českých vzdělávacích a zkušebních center systému European Business Competence Licence, jemuž se po celé Evropě přezdívá ekonomický řidičák. Na konci dubna bychom chtěli zahájit první vzdělávací kurs pro zájemce, kteří se v červnu stanou prvními absolventy a držiteli certifikátu v Moravskoslezském kraji. Hlásit se mohou zájemci už nyní, a to prostřednictvím našich webových stránek www.vck.slu.cz – sekce studium – zkušební centrum EBC*L. My sami oslovujeme firmy a úřady ve zdejším regionu,“, říká Irena Muroňová ze Vzdělávacího centra v Krnově.

Výhodou tohoto vzdělání je, že získané a doplněné znalosti absolvent okamžitě využije ve své profesi nebo mu pomůže při získání nové pracovní pozice. Řidičák se totiž týká ryze ekonomické agendy, která je nutná pro dobré fungování jak firem, tak úřadů či dalších institucí. Také kvůli neznalosti základních ekonomických pojmů se firmy a úřady často dostávají do problémů, které výrazně limitují jejich další rozvoj. Jde o určitý druh jazykové bariéry.

V Krnově budou zajišťovat výuku zkušení lektoři z obchodně – podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné, kteří jsou erudovanými odborníky pro daná témata. První stupeň řidičáku tvoří oblast cílů podniku, účetnictví, tvorby kalkulace a obchodního práva. Pro získání certifikátu není podmínkou účast v kurzech, protože lidé si mohou zvolit formu samostudia. Stačí, když se budou vzdělávat z materiálů, které dostanou zdarma při přihlášení ke zkoušce společně s ukázkou zkušebních testů. Za složení zkoušky se bude platit 4200 korun.

„Jde o náš první projekt, kde při vzdělávání spolupracujeme s privátním subjektem, se společností EuroProfis. Rádi bychom v budoucnosti nabídli toto vzdělání i nezaměstnaným lidem z regionu, a to formou akreditované rekvalifikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Prostřednictvím zdejších úřadů práce,“ doplnila Muroňová.

Mezinárodní projekt evropského ekonomického řidičáku je finančně podporován Evropskou unií. Jeho rozjezd v rámci ČR představuje investici za 3,7 milionu korun, z čehož tři čtvrtiny jsou financovány v rámci programu EU - Lifelong Learning Programme, zbytek z vlastních zdrojů EuroProfisu. Získaný certifikát je i v zahraničí uznávanou kvalifikací, rozšiřuje profesní šance a vyhlídky na lepší práci. Projekt získal kladné reference ve více než dvaceti zemích Evropy. Například Rakousko už má přes deset tisíc absolventů.