Krojovaný dožínkový průvod se seřadil za zámeckém nádvoří. Slavnostní nástup do zámecké kaple na dožínkové požehnání provázela slezská hymna. Slezská hymna ve Slezských Rudolticích, to z ní logicky. Málokdo si ale uvědomuje, že Slezské Rudoltice jsou ve skutečnosti součástí Moravy. Osoblažsko fungovalo jako moravská enkláva. Jako ostrůvek Moravy ze všech stran obklopený Slezskem.

Rudoltický traktor začíná řazením zemědělských veteránů na náměstí ve Slezských Rudolticích. Kolona pak vyrazí na jízdu odlehlými silnicemi Osoblažska.
Kolona traktorů veteránů projížděla Osoblažskem

Osoblažsko bylo součástí Moravského markrabství. Bylo sice spravováno slezskými úřady, ale podle moravských zemských zákonů. Zdejší obyvatelé po staletí mluvili německy. Přízvisko „Slezské“ získaly Rudoltice až po roce 1945. V dobách odsunu nikdo neřešil, zda se rudoltičtí rodáci víc cítili Moravany, Slezany, Rakušany nebo českými Němci.

"Ve Slezských Rudolticích dnes nikdo neřeší, jestli jsme správně Moravané nebo Slezané. Slezskou hymnu jsme vybrali pro dožínky protože má krásný text i hudbu. Je škoda, že tak pěknou hymnu téměř nikdo nezná. Proto ji oživujeme a připomínáme stejně jako jiné tradice. Navíc ta skladba Slezská vlasti má přesně takové tempo, délku a atmosféru, jaké jsme potřebovali pro slavnostní nástup do zámecké kaple," uvedl za organizátory kastelán rudoltického zámku Tomáš Zemba.

Slezská hymna oslavuje jak křesťanskou víru, kterou nám přinesl moravský Velehrad, tak národní uvědomění, které přišlo z Prahy. Slezská hymna deklaruje, že české a moravské země jsou sestrami Slezska.

Zdroj: Youtube

Velkým finále dožínkového obřadu byla hymna Česká republiky Kde domov můj. Na moravskou hymnu nedošlo. Má řadu verzí, které většinou vyzní autenticky pouze v případě, když jsou zpívané s brněnským nebo hanáckým přízvukem.

Zdroj: Youtube

Dožínky ve Slezských Rudolticích před pandemií bývaly velká událost, na kterou přijížděli návštěvníci speciálním vlakem. Krojovaný průvod provázela kolona historických traktorů, kombajnů a alegorických vozů.

Od kostela průvod s dechovkou pochodoval přes celé Rudoltice až na náměstí, kde probíhal velkolepý jarmark. Letošní rudoltické dožínky sice byly podstatně skromnější, ale sousedské posezení v zámecké zahradě s hudbou se vydařilo skvěle.

Slezská hymna
(text napsal Adolf Heyduk v roce 1885, nápěv Eduard Bartoníček)

Slezská vlasti, půdo svatá,
zemi nejkrásnější všech,
tobě láska vrchovatá,
tobě poslední buď vzdech!

Hvězdou jsi nám v srdce dána,
hněv-li kolem nás a spor,
k dvěma sestrám upoutána
pásmem věkověčných hor.

S nimi, vlasti, půdo svatá,
Tvůrce tebe v jedno klad;
vědomí ti dala Praha,
víru věštců Velehrad.

S nimi v slávě vrchovaté,
s nimi věčně jedno buď,
družka družku v lásce svaté
na blaženou viňte hruď.

Ve spojení sester obou,
nechať slzy roníš teď,
k cíli vzlétneš krásy dobou,
jen svých práv a činů hleď!

Slávou vzplanou hor tvých lemy,
nivy rozhlaholí jas:
Bože, rodné slezské zemi,
slávu dej a sílu zas!