Vodu v řece Moravici zadržují přehrady Slezská Harta a Kružberk. Protože Moravice pramení v Jeseníkách s vydatnými a stabilními srážkami, může Moravskoslezký kraj počítat s dostatečně vydatným vodním zdrojem i v suchých letech.

Podstatně horší situace je na Olomoucku v povodí řeky Moravy, kde jsou zdrojem hlavně studny. Proto vláda schválila záměr budovat čerpací stanice napojené na potrubí s kapacitou jednoho kubíku za sekundu od Slezské Harty do oblastí, které ohrožuje pokles spodních vod.

Plány suché pětiletky 

Suchá pětiletka, neboli úbytek srážek v letech 2014 – 2019, ukázala potřebu připravit se na extrémní sucho dřív, než nastane. Na počátku stála analýza

„Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky“. Dokument, který vypracovaná ministerstvy zemědělství a životního prostředí, doporučuje jak bychom se měli připravit na různé scénáře změny klimatu. Vláda ho schválila v roce 2017. Komplex opatření kromě šetření vodou a změn v hospodaření doporučil také možnost technických opatření.

„V letech 2015 až 2020 se řada lokalit v povodí Moravy, zejména oblast Hornomoravského úvalu, tedy Olomoucko, Přerovsko a Haná, potýkala s nedostatkem vodních zdrojů pro průmysl, zemědělství a pro výrobu pitné vody. Obyvatelé v těchto oblastech přišli s požadavkem na zvýšení zabezpečení dodávek vody. V návaznosti na Koncepci ochrany před následky sucha pro území ČR jsme proto iniciovali tento návrh kvůli posílení vodních zdrojů v povodí Horní Moravy,“ komentoval ministr zemědělství Miroslav Toman záměr přivaděče. Vláda schválila optimalizaci technického řešení jako součást investičního záměru.

Kapacita Slezské Harty 

Nádrž Slezská Harta je nemladší v České republice a patří k největším. Umožňuje odběr téměř pěti kubíků surové vody za sekundu. I když započítáme očekávané klimatické změny a rezervu pro budoucí odběratele v povodí Odry, stále zde zůstává volná kapacita jeden kubík za sekundu. Tu lze prostřednictvím přivaděče směřovat do oblastí v povodí Moravy, které trpí srážkovými deficity.

Vláda uložila ministru zemědělství zajistit zpracování investičního záměru do dvou milionů korun a to ze zdrojů státního podniku Povodí Odry. Investiční záměr má být hotový do konce června 2021. Do konce září by pak měl ministr zemědělství vládě předložit návrh časového harmonogramu a zajištění peněz na dokončení přípravných prací.

K TÉMATU

Historie nejmladší přehrady

O výstavě přehrady Slezská Harta na řece Moravici uvažovali vodohospodáři už v šedesátých letech. Tehdy se ostravská aglomerace rozrůstala tak rychle, že vznikla obava z nedostatku pitné vody. Navíc měl obrovský odběr vody také těžký průmysl a hutě na Ostravsku. Stavební práce na Slezské Hartě začaly až v roce 1987. Lidé ze zbořených domů v Karlovci, Nové Pláni, Razové, Dlouhé Stráni, Leskovci a Roudnu většinou dostali přidělené byty v panelácích na nových sídlištích v Bruntálu. Vykoupeno bylo na 300 nemovitostí. Protože počátkem devadesátých let došlo k útlumu průmyslu a k výraznému poklesu spotřeby vody, nebylo jasné, zda se vůbec vyplatí Slezskou Hartu dokončit. Byla dokončena až v roce 1997 krátce před příchodem extrémních povodní. Kromě vodohospodářského, rybářského a rekreačního využití si Slezskou Hartu oblíbili také filmaři. Natáčel se zde seriál Velké sedlo i film Johanka z Arcu.

Slezská Harta v číslech

Délka hráze:  540 metrů
Výška hráze: 65 metrů
Celkový objem nádrže:  219 milionů m3
z toho zásobní objem: cca 185 milionů m3
Délka záplavy: 13 kilometrů
Šířka záplavy:  1,7 kilometru
Zatopená plocha:  870 hektarů