"Právě díky aktuální hydrologické situaci, naplněnosti vodních děl a současně nutnosti snížení zásobního prostoru na Slezské Hartě na úroveň letní zásobní hladiny s určitou možnou tolerancí mohou vodohospodáři vypouštět z vodního díla Kružberk vodu, která může být využita k vodáckému splutí řeky," informovala mluvčí Povodí Odry Šárky Vlčková.

Na základě aktuální hydrologické situace mají vodní díla naplněnou kapacitu ze sta procent. Vodohospodáři z Povodí Odry už ve středu 26. dubna začali zvyšovat odtok odtok z kaskády nádrží Slezská Harta - Kružberk tak, že v Moravici od Podhradí je aktuálně průtok okolo 13 kubíků za sekundu. Takjové průtoky v Moravici vydrží minimálně do 1. května.

Z Žimrovic podél Weisshuhnova kanálu k Podhradí směrem na Jánské Koupele.
Tip na výlet: Weisshuhnův plavební kanál najdete v údolí Moravice

"S přihlédnutím na předpověď srážek během dalších 14 dnů, kdy nás čeká vlhčí období a je předpoklad nadále mírně zvýšených přítoků do Slezské Harty, zahájili 26. dubna vodohospodáři podle manipulačního řádu vodohospodářské soustavy Povodí Odry odtok z kaskády nádrží Slezská Harta - Kružberk tak, že v Moravici od Podhradí bude průtok okolo třinácti kubíků za sekundu, který by měl vydržet minimálně do pondělí 1. května včetně, což umožní vodácké využití Moravice," doplnila Vlčková s tím, že veškeré aktivity vodáků jsou na Moravici na vlastní nebezpečí a měly by být provozovány se zvýšenou obezřetností.