V Benjamínu se lidé s mentálním a kombinovaným postižením učí dovednostem spojených s chodem rodiny, získávají přehled o všem, co přináší každodenní běžný život, jako je vaření, praní, uklízení nebo obsluha spotřebičů. Zdokonalují se také v komunikaci s druhými, učí se vyjádřit svůj názor, znát svá práva, ale také povinnosti. Klienti docházejí do dílen, kde si mohou v rámci pracovní terapie vyzkoušet různá řemesla jako je práce s hlínou, tkaní na tkalcovských stavech, pletení košíků nebo vyrábění svíček.

Na základě potřeb klientů a jejich rodin Slezská diakonie rok poté otevřela Církevní základní školu a mateřskou školu. V roce 1999 rovněž rozšířila své služby mimo Krnovsko a zahájila provoz chráněného bydlení Archy v Široké Nivě. Pak už byl jen kousek do Bruntálu, kde v roce 2002 Slezská diakonie otevřela azylový dům pro muže Bethel. Krátce na to zareagovala na konkrétní situaci Bruntálu a v budově na Kavalcově ulici založila o patro výš nad Bethelem další azylový dům Chana pro ženy a matky s dětmi.

Mezitím v Krnově už začíná být některým obzvlášť šikovným klientům Benjamín malý a volají po tom, že chtějí pracovat. Proto v roce 2002 zde Slezská diakonie zřídila centrum Ninive pro podporu zaměstnávání lidí s postižením. Postupem času se Ninive rozdělí na čajovnu a na středisko sociální rehabilatace Rút, které má pobočky v Krnově i v Bruntále. Osamostatnila se také sociální firma Slezské diakonie Chrpa o.p.s. Ze střediska Benjamín vzešla Poradna rané péče, která provází rodinu prvními roky života dítěte s postižením.

Dnes do „rodiny“ Slezské Diakonie patří ještě Archa – podpora samostatného bydlení Krnov, Sociální asistence Krnov a Rýmařov, Elpis – občanská poradna Bruntál, Timotei – dům na půl cesty Bruntál, Denní stacionář Nový Jičín nebo Domov Tichá.