Lesní slavnosti Lapků z Drakova pořádá Spolek Přátelé Vrbenska. V oblasti Jeseníků jde o jeden z nejrozsáhlejších projektů zaměřených na rodiny s dětmi.

Na zhruba devítikilometrové trase, která vede historickou obchodní stezkou spojující Olomouc s Vratislaví, bude devět stanovišť inspirovaných místními pověstmi. Připravena je spousta úkolů a zábavy určené jak dětem, tak dospělým.

Lesní slavnosti Lapků z Drakova lákají do Jeseníků rodiny z celé republiky i zahraniční návštěvníky. Čtrnáctý ročník se koná 21. a 22. července v Biskupských lesích u Vrbna pod Pradědem. Na fotografii Lesní slavnosti Lapků z Drakova v roce 2017.Lesní slavnosti Lapků z Drakova lákají do Jeseníků rodiny z celé republiky i zahraniční návštěvníky. Čtrnáctý ročník se koná 21. a 22. července v Biskupských lesích u Vrbna pod Pradědem. Na fotografii Lesní slavnosti Lapků z Drakova v roce 2017.Autor: Petra Hanusová

„Ty určitě zaujme středověká tavba železa, které se ujali odborníci na slovo vzatí v čele s docentem Zdeňkem Tomanem z katedry tepelné techniky Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňsk-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Autory repliky středověké dřevouhelné hutě jsou studenti této vysoké školy,“ říká Karel Michalus, předseda Spolku Přátelé Vrbenska.

Zmíněná replika je odkazem na Lorenzovu huť, která zde byla v roce 1807 postavena bratry Krischovými.

Lesní slavnosti Lapků z Drakova 2017

„Už v 70. letech minulého století vyzýval profesor Myška z VŠB k pokusu o záchranu této ojedinělé technické památky,“ doplnil Karel Michalus.

Právě Lesní slavnost Lapků z Drakova je jedním z kroků Spolku Přátelé Vrbenska k záchraně této hutě. Dnes je i díky mnoha aktivitám spolku huť evidována Ministerstvem kultury ČR jako ohrožená památka.

Lesní slavnosti Lapků z Drakova lákají do Jeseníků rodiny z celé republiky i zahraniční návštěvníky. Čtrnáctý ročník se koná 21. a 22. července v Biskupských lesích u Vrbna pod Pradědem. Na fotografii Lesní slavnosti Lapků z Drakova v roce 2017.Karel Michalus slibuje, že se návštěvníci Drakova potkají se skřítky, vodníkem i černokněžníkem. Navíc si vyzkoušejí rýžování zlata i jízdu na ponících a jiné atrakce. A také budou moci díky Biskupským lesům zasadit strom, označit jej štítkem a v následujících letech sledovat, jak roste.

KUDY DO DRAKOVA? ZE DVOU SMĚRŮ

Do Drakova se návštěvníci mohou dostat ze dvou směrů.

„Jedna cesta vede z Vrbna přes místní část Mnichov a dále lesem a až k palouku s památným bukem, u kterého bude kuželna se skřítky,“ odkazuje předseda Spolku Přátelé Vrbenska na jednu z místních pověstí.

„Druhá příjezdová trasa vede ze státní cesty spojující Vrbno s Heřmanovicemi a Zlatými Horami. Sem se dostanou ti, kteří přijedou autem. U lesa je zřízeno parkoviště pro zhruba 900 automobilů. Odtud bude návštěvníky vozit přímo do centra Drakova vláček, který usnadní zdolání zhruba 800 metrů dlouhé trasy. Na stanoviště u Památného buku bude jezdit minibus. Jízdné z Vrbna na Drakov bude stát 10 korun,“ informuje Karel Michalus, který očekává, že na akci zavítá podobně jako v předchozích letech souhrnně v obou dnech zhruba 8 až 10 tisíc návštěvníků.

RYTÍŘI, LOUPEŽNÍCI, ŘEZBÁŘI I KOVÁŘI

Vedle rodin přijíždějících sem doslova z celé republiky tu byli v předchozích ročnících zaznamenáni také turisté z Mongolska, Švédska, Německa i Spojených států.

Lesní slavnosti Lapků z Drakova lákají do Jeseníků rodiny z celé republiky i zahraniční návštěvníky. Čtrnáctý ročník se koná 21. a 22. července v Biskupských lesích u Vrbna pod Pradědem. Na fotografii Lesní slavnosti Lapků z Drakova v roce 2017.

„Slavnost, na níž nechybí rytířská klání, loupežná přepadení pocestných lapky, hudební produkce ani ukázky práce řezbářů a kovářů, je pro ně ideálním a velmi netradičním zpestřením dovolené,“ konstatoval Michalis s tím, že v termínu Lesní slavnosti Lapků z Drakova okolní penziony hlásí plný stav.