Jedná se o tři vily rodiny Larischů, Chlupaczkovu vilu, vily dr. Goldberga a Gustava Kandlera a samozřejmě pýchu města – Flemmichovu vilu. „Město Krnov, které při realizaci výstavy s agenturou Foibos spolupracovalo, se má skutečně čím pochlubit. Jeho významné postavení a architektura, zvláště z počátku minulého století, je svázána s věhlasnými jmény jako Leopold Bauer a Otto Prutscher. Druhý jmenovaný je autorem projektu Flemmichovy vily, jeho další jedinou stavbou v naší republice je vila v Ústí nad Labem,“ pochlubila se starostka Krnova Renata Ramazanová.

Po ostravské výstavě se expozice Vily Moravskoslezského kraje přesunou do Opavy, třetí zastávkou se stane Krnov. Zde by měly otevřít novou sezonu ve Flemmichově vile, a to od ledna příštího roku. Výstava představuje prostřednictvím kreseb, plánů, fotografií, modelů, ale také dobového nábytku či užitého umění pět desítek architektonicky významných rodinných sídel, která vznikala od poloviny 19. století do současnosti a představují svědectví o kulturní, estetické, umělecké i technické úrovni doby.

Stavby, které se vyznačují harmonickým vztahem účelu a formy budovali jejich majitelé jako rodinná sídla a do jejich projektování a výstavby zapojili nejlepší domácí i zahraniční architekty. Na výběru vil Moravskoslezského kraje se podíleli Jindřich Vybíral, Vladimír Šlapeta, Naďa Goryczková a Martin Strakoš. Záštitu převzal hejtman Moravskoslezského kraje ing. Evžen Tošenovský, celý rozsáhlý projekt Slavné vily Čech, Moravy a Slezska je realizován pod patronátem manželky prezidenta České republiky paní Livie Klausové.

Obdobně jako u předešlých částí projektu, i ten náš bude doprovázet publikace Slavné vily Moravskoslezského kraje. Mimo prodeje přímo v rámci výstavy ji agentura Foibos nabízí i na internetu.

(voz)