Deník se osobně přesvědčil, že do bruntálské Střední odborné školy vetřelec jen tak nepronikne. Hned po vstupu si návštěvníka pečlivě „proklepne" paní za přepážkou, tak jak je to zvykem například v hotelových recepcích.

Jen tak někdo se nedostane ani do Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Kavalcově ulici. Ti, kteří přichází, narazí na dveře zabezpečené kamerami. Škola vpustí dovnitř jen ty, které má.

Situaci nepodceňují

Stejný systém používají v Základní škole v Břidličné. Podobně obezřetní jsou i v Rýmařově.

„Vstup do budovy školy střeží kamera. Nepouštíme dovnitř nikoho, kdo by tu neměl co dělat. A naši žáci mají vlastní karty, kterými se dostávají do budovy. Mají pokyn, aby nikoho, koho neznají, s sebou dovnitř nepustili," řekl Marek Bocián, ředitel rýmařovské Soukromé střední odborné školy Prima s dovětkem, že se rozhodně nevyplatí situaci podceňovat.

Bruntálská Základní škola v Jesenické ulici má mimořádně rozsáhlý areál, takže zabezpečit ho je úkol, jemuž se věnuje trvale. Do školy se dá vstoupit hned osmi vchody.

„Snažíme se, aby žádný nebyl otevřený ani minutu zbytečně. Všichni návštěvníci by měli vstupovat hlavním vchodem, kde je elektronický systém otevírání," sdělila ředitelka školy Marcela Žáková s tím, že ostatní vchody se otevírají jen na dobu nezbytně nutnou, například kvůli strávníkům tamní jídelny.

Bezpečnosti žáků škola věnuje po vraždě ve Žďáru ještě větší pozornost.

K bezpečnosti dětí ve škole se vyjádřil i ředitel Základní školy Cihelní v Bruntále Jiří Pozdíšek: „Bezpečnost dětí ve škole byla prioritou vždy, tedy už před tímto útokem. Režim školy je nastaven tak, abychom minimalizovali možnost aktivity nevítaných návštěvníků ve škole. Kombinací bezpečnostních prvků, organizace života školy a personálního zajištění se nám toto daří.

Do školy mají kromě žáků školy přístup pouze zákonní zástupci žáků. Z tohoto pohledu je neoprávněným vstupem i návštěva zástupce distribuční firmy na učební pomůcky neoprávněná. Takže pokud vstoupí osoba, která není identifikována jako zákonný zástupce, máme stanovené postupy ke zjištění identifikace a zajištění bezpečnosti.

Podrobnosti nebudu sdělovat právě proto, že se jedná o prvky bezpečnosti, ale samozřejmě se jedná o spolupráci i s městskou a státní policií."

Jak je to v Krnově?

I ředitel Základní školy na Janáčkově náměstí v Krnově Karel Handlíř se rovněž vyjádřil. O zvýšení bezpečnostních opatření uvažovali již dávno před tím, než se incident ve Žďáru nad Sázavou stal.

„Samozřejmě, že máme školu napojenou na kamerový systém. Pokud přemýšlíme třeba nad čipovými kartami pro vstup do školy, je jasné, že i přesto se kdokoliv může do školy dostat v momentě, kdy tam vchází některý z žáků.

Pokud se někdo i do sebelépe chráněné budovy dostat chce, tak ani nejlepší zabezpečení tomu nezabrání. Je to bohužel smutný fakt," upozornil Karel Handlíř a jedním dechem dodal: „Snažíme se naše žáky chránit maximálním způsobem. Kamery, dozory na chodbách a v ranních hodinách i před školou, ale i tak je to mnohdy těžké."

Do budoucna plánují ve škole nainstalovat alespoň kamery před hlavní vchody, které budou nonstop zaznamenávat situaci do monitorů v kabinetech.

K tématu se vyjádřila i zástupkyně ředitele Základní školy na Smetanově okruhu Jiřina Zámarská: „Tohle je opravdu palčivé a aktuální téma. Ve Žďáru se stala opravdu tragédie. Budova naší školy patří městu Krnov. Město je tedy zřizovatelem. A jako takový subjekt je veškerá péče o bezpečnost budovy a případné rekonstrukce v jejich rukou.

V posledních několika letech se zabezpečení i přes naše urgence nezlepšilo," posteskla si Jiřina Zámarská. Situaci tam vyřešili alespoň tak, že zamykají jeden hlavní vstup do školy a pouští děti přes nádvoří. Na nádvoří provádějí ráno kontroly, snaží se hlídat a sledovat celou situaci. „Bohužel jiné zabezpečení v budově nemáme a rádi bychom ho přivítali," dodala Zámarská.

K bezpečnostním opatřením se vyjádřil též ředitel Gymnázia Krnov Vladimír Schreier: „Naše gymnázium má u hlavního vchodu již několik let vstup na čipové karty. Každý náš student má kartu, bez které se do budovy nedostane. Naši studenti si tento systém oblíbili a myslím, že jim nečiní žádný problém.

Samozřejmě další vybavení je kamera u hlavního vstupu. V případě, že se do budovy snaží dostat někdo cizí, vidíme okamžitě, o koho se jedná. Návštěvy si poté osobně vyzvedáváme u vchodu."