V Krnově by se k zápisu mělo letos dostavit 232 dětí. V základních školách zřízených městem Krnov bude otevřeno celkem deset tříd, po třech ve školách na Janáčkově náměstí a Žižkově ulici, po dvou ve školách na Dvořákově okruhu a Smetanově okruhu.

Krnovská Základní škola Janáčkovo náměstí Den otevřených dveří chystá ve čtvrtek 15. ledna. Zájemci mohou kdykoliv od 8 do 16 hodin navštívit výuku v jakékoli třídě, prohlédnout si školu, ptát se žáků i pedagogů nebo diskutovat s vedením školy.

„Na leden také připravujeme tradiční návštěvy předškoláků ze spádových mateřských škol. Tyto děti se svými učitelkami se přijdou podívat na výuku do prvních tříd. Uvidí své starší kamarády, kteří jim ukážou, kolik toho už umí," uvedl ředitel školy na Janáčkově náměstí Karel Handlíř.

Matematická laboratoř

Tato krnovská škola prvňáčkům například nabízí výuku čtení genetickou metodou, výuku matematiky podle metody profesora Hejného i řadu kroužků.

Velký zájem je o angličtinu, která je sice povinná až od třetí třídy, ale v rámci kroužku se mohou učit základy už prvňáci.

„I když od školního roku 2015/2016 rušíme tradiční matematické třídy, chceme se i nadále profilovat jako škola zaměřená na matematiku. Rozvíjet nejen matematické dovednosti, ale také kreativní přístup a myšlení nám bezesporu pomůže i nová mobilní matematická laboratoř," dodal Karel Handlíř.

Sportovní třída

S úplnou novinkou pro příští školní rok přichází Základní škola Smetanův okruh. Otevírá první třídu se sportovním zaměřením, v níž bude rozšířena výuka tělesné výchovy formou nepovinného předmětu.

„Třída nebude zaměřena na určitou sportovní disciplínu. V této věkové kategorii jde hlavně o všestranný rozvoj fyzických schopností dítěte, který podpoříme kvalitním odborným dohledem. Tato sportovní průprava by měla připravit děti na pozdější zvládání specializovaných sportovních disciplín," uvedl ředitel školy Petr Juřina. Při zápisu do sportovní třídy se nebudou konat talentové zkoušky.

Hudební třída

Talentové zkoušky naopak čekají děti, které mají zájem v Základní škole Žižkova navštěvovat třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy a získat základy hudební nauky, zpěvu, intonace, pohybové výchovy nebo hry na zobcovou flétnu.

Velkou výhodou žáků této třídy je jejich zvýhodnění při přijetí do Základní umělecké školy Krnov, kam jsou přijímáni bez talentových zkoušek, pouze na základě doporučení vyučujícího hudební výchovy. V ZUŠ už také nemusejí absolvovat výuku hudební nauky, protože ta je vyučována v rámci rozšířeného vyučování v základní škole.

Taneční kroužek

Krnovská základní škola na Dvořákově okruhu je veřejnosti k dispozici nejen při návštěvních dnech, ale celoročně. Ředitel nebo zástupce ředitele jsou ochotni zájemce kdykoliv po škole provést.

„K mimoškolním aktivitám od letošního roku nově patří taneční kroužek v rámci školní družiny, o který je obrovský zájem a proto předpokládáme jeho rozšíření," řekl ředitel Základní školy Dvořákův okruh Boris Stodůlka.