Zápisy do prvních tříd v Krnově se blíží. Přesto ještě bude příležitost na prohlídku některých škol, které pořádají den otevřených dveří.

Konkrétně dnes, ve středu 5. února, se otevře k prohlídce Základní škola Janáčkovo náměstí. Také pro mnohé rodiče je to příležitost podívat se do nejmodernější krnovské školy, které se může pochlubit největší tělocvičnou. Školní tělocvična, která zahájila provoz loni v září, patří mezi nejvýznamnější sportovní haly v Krnově.

„Rodiče budoucích prvňáčků si se svými dětmi mohou přijít prohlédnout školu od 8 do 12.30 hodin. Kromě samotné prohlídky školy jim učitelé rádi odpoví na případné dotazy týkající se zápisu či výuky na škole. Rodiče, jejichž děti budou s největší pravděpodobností navštěvovat školní družinu, mohou přijít i v odpoledních hodinách od 13 do 16 hodin a seznámit se s činností a provozem družiny," uvádí učitelka Jana Matějková.

Některé krnovské školy v období zápisu den otevřených dveří nepořádají, protože s mateřskými školami, z nichž většina dětí do škol přichází, spolupracují celoročně. Pořádají pro školky akce, jejichž prostřednictvím se budoucí prvňáčci seznamují se školním prostředím. Například v krnovské škole na Dvořákově okruhu je to zábavné odpoledne „Mámo, táto, najdi si mě!", v Základní škole na Žižkově ulici zas „Škola pro předškoláky".

Specifické školy

Kromě základních škol, jejichž zřizovatelem je město, fungují v Krnově ještě dvě specifické základní školy.

Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie poskytuje vzdělávání postiženým žákům a dětem se speciálními potřebami. Novinkou je soukromá Mateřská a základní škola Klíček, v níž byl teprve loni v září poprvé otevřen první stupeň základní školy. Využívají zde specifické pedagogické metody Marie Montessori a nabízí rozšířenou výuku angličtiny.

Část výuky zde probíhá v anglickém jazyce, číst se děti učí genetickou metodou a matematika se vyučuje podle profesora Hejného. „Ve výuce využíváme také celou řadu učebních pomůcek zavedených Marií Montessori, které stimulují smysly, postupují v logické řadě a mají v sobě zabudovanou kontrolu správnosti," přibližuje ředitelka školy Kateřina Sidopulu.

Škola Slezské diakonie působí v Krnově na dvou místech. Na Sídlišti pod Cvilínem je školka a speciální základní škola, na Hlubčické ulici sídlí základní škola praktická. V obou budovách se zápis koná ve čtvrtek 13. února, rodiče mohou přijít kdykoliv v průběhu dne.

Školy čekají 230 dětí

V Krnově by se k zápisu mělo dostavit přibližně 230 dětí, které ke 31. 8. 2014 dovrší šesti let, a samozřejmě také starší děti, které měly pro minulý školní rok odklad. V základních školách zřízených městem Krnov bude otevřeno celkem deset tříd, po třech třídách ve školách na Janáčkově náměstí a Žižkově ulici, po dvou ve školách na Dvořákově okruhu a Smetanově okruhu.

Zápis je povinný

Školní docházka je ze zákona povinná a proto každý rodič či zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu.

Zažitou formou je, že se rodič spolu s dítětem k zápisu dostaví v určenou dobu na základní školu podle školských obvodů, na něž je město rozděleno. Povinnost dostavit se k zápisu se vztahuje i na rodiče, jejichž dítě má nějakou speciální vzdělávací potřebu a je u něho jen malý předpoklad, že by absolvovalo základní školu v běžném rozsahu.

Jan Pirkl