Jednatele hornobenešovské Soukromé střední školy Praktik Richarda Havlíka rozlítil nápad ministerstva snížit či zcela zrušit dotace soukromým školám. I když rozhodnutí nepadlo, v době přihlášek mohlo mít váhání vliv na rodiče.

Odebrání či omezení dotací soukromým školám přitom možné není – jedná se o mandatorní výdaj. Financování se řídí zákonem o financování soukromých škol. „Svým prohlášením soukromým školám ministr financí Eduard Janota velmi uškodil, zvláště v době zasílání přihlášek a zápisových lístků,“ řekl Richard Havlík. Ministerstvo financí prý vžádném případě neprosazuje snížení financování soukromých škol a nehodlá zasahovat do systému financování školství.

„To přísluší jen a pouze ministerstvu školství. Ministerstvo financí přistoupilo knezbytným rozpočtovým škrtům podle jednotlivých rozpočtových kapitol. A je na rozhodnutí jednotlivých ministrů, jaké priority chtějí financovat a kde naopak hodlají ušetřit,“ uvedla mluvčí ministerstva financí Zuzana Chocholová.

Praktik školné nevybírá, v regionu nejsou peníze

Praktik dostává od státu stejně, jako ostatní střední školy. V průměru devadesát procent na mzdy a učební pomůcky, tedy pouze na neinvestiční výdaje u studijních a učebních oborů. Školné s ohledem na situaci v chudé bruntálské oblasti nevybírá.

O možných škrtech vedli rozsáhlé debaty nejen na ministerstvu financí, ale i školství. „Na základě společných jednání se ministryně Kopicová sministrem Janotou shodli, že kzamýšlenému krácení či rušení dotací pro soukromé střední školy nedojde, jelikož by realizace tohoto opatření mohla ohrozit existenci řady soukromých škol,“ sdělila Helena Müllerová zodboru vnějších vztahů a komunikace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. S tím, že by takový krok snejvětší pravděpodobností nepřispěl květšímu snížení deficitu veřejných výdajů.

Ani toto tvrzení nepřineslo do řad Praktiku klid. „Za dlouhá léta mé praxe se vždy v době náboru a podávání přihlášek na střední školy vytáhne něco negativního na školy soukromé,“ konstatoval Richard Havlík. Jde většinou údajně o nepravdivé informace, které ale mohou ovlivnit rozhodnutí rodičů při výběru střední školy pro jejich děti.

Tak to ale podle Zuzany Chocholové z ministerstva financí není a nebude: „Co se týče dalších kol přijímacího řízení, nemáme informace o tom, zda uvedená skutečnost měla vliv na počty zájemců.“