Tisíce úloh v on-line databázi pro páťáky a deváťáky. Takový je plán ministerstva školství, kvůli kterému by bylo možné plošně testovat znalosti žáků. Na podzim si stovka škol bude moci v pilotním projektu vyzkoušet, jak testy z češtiny, angličtiny a matematiky budou vypadat.

„Nejde o to, abychom, dělali žebříčky škol a srovnávali je. Právě naopak. Je to zpětná vazba pro školy. Učitelé a ředitelé se dozvědí, jak jsou na tom žáci v 5. A,“ řekl ministr školství Josef Dobeš (VV). Podle něj se díky testům vyučující budou moci zaměřit na školáky, kteří ve srovnávacích zkouškách neuspějí.

Výsledky by měly mít vliv i na přijetí na střední školu. Plošným testováním chce však ministerstvo hlavně zabránit snižování úrovně českých žáků, na které poukázalo nedávné mezinárodní srovnání PISA. „České školství se dostalo do propadu. Jedním z důvodů je právě to, že dosud na školách chyběla zpětná vazba. Právě na to se testy zaměřují,“ dodal Ladislav Němec, náměstek ministra školství.

Bez dostatku počítačů to nepůjde

Na to, aby se všechny školy mohly do testování zapojit, je nutný dostatek počítačů a další techniky, která je pro zkoušky elektronickou formou nutná. Peníze na vybavení mohou školy získat například ze zdrojů Evropské unie.

Celorepublikové zavedení projektu, které se plánuje na rok 2013, by mělo peníze ušetřit. Projekt by podle ministra neměl rozhodně stát jako státní maturity.

Zapojí se i učitelé

První otázky a úkoly zpracovala skupina sedmdesáti odborníků. Úlohy by do elektronické databáze mohli připravovat i sami učitelé. Ti by své návrhy zasílali do centra, které je zkontroluje a zařadí do systému. Za příspěvek by pak kantor dostal finanční odměnu. Firmu, která se o databázi bude starat, vybere ministerstvo během dvou měsíců.

Do databáze by neměli přístup jen učitelé, ale i žáci. Ti by se tak připravovali na závěrečné zkoušky. Přesné znění otázek, které by se v testu mohly objevit, by však školáci zjistit nemohli. V systému mají být jak úlohy, u nichž by se odpověď pouze zaškrtla, tak otázky, na které školáci odpoví vlastními slovy a dokážou použití znalostí v praxi.

Zatímco na žáky pátých tříd by čekaly jen testy z češtiny, angličtiny a matematiky, deváťáci budou muset prokázat znalosti i z třeba dějepisu či chemie.